Benro záruka 5 let

Získejte prodlouženou záruku 5 let pro výrobky Benro - stačí se do dvou měsíců od nákupu registrovat na Benro.cz. Kromě rozšířené záruky získáte možnost bezplatného svozu do servisu při reklamaci, který lze objednat na stránkách výrobce.

Podmínky prodloužené záruky:

Rozšířená záruka se vztahuje na vady materiálu a technologické zpracování.
Oprávnění na záruční opravu v rámci prodloužené záruky zaniká v případě nevhodného zacházení s výrobkem, byl-li proveden neoprávněný zásah na výrobku majitelem, případně jinou neoprávněnou osobou. Distributor Benro se zavazuje vyřídit reklamační řízení v nejkratší možné době bez zbytečného odkladu, vyhrazuje si však právo prodloužit v případě potřeby dobu opravy na dobu delší než 30 dnů. V nadstandardní záruční lhůtě nelze nárokovat právo na odstoupení od smlouvy nebo výměny zboží za nové z důvodu opětovného vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad.