ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXZ

 • Aberace / chromatická aberace

  Je druh optické vady, kterou způsobuje rozdílné lámání světla a jeho barevných složek v každé čočce nebo celé optické soustavě. Projevuje se zpravidla fialovou konturou v kontrastních částech a…

 • AC adaptér

  Síťový zdroj, zařízení, které slouží k napájení celé řady elektrických spotřebičů. Usměrňuje elektrický proud na požadované hodnoty. Původ AC je z angl. výrazu alternating current (střídavý proud).

 • AD převodník

  Důvodem tohoto převodu je umožnění zpracování původně analogového signálu v počítačích.

 • Auto bracketing (AEB)

  Lidově se této funkci říká expoziční vějíř. Při jeho aktivaci vytvoří přístroj obvykle sérii 3, 5, případně 7 fotografií s drobným posunem expozice. Jednoduše jednu fotografii vytvoří tak, aby byla…

 • Autofokus (AF)

  Výkonnější fotoaparáty mají samozřejmě možnost přepnout i na manuální, tedy ruční ostření. To je ale daleko pomalejší a hodí se především na focení statických předmětů. Autofokus ke své správné…

 • Autofokusový bod (AF bod / ostřící bod)

  Každý přístroj vybavený systémem automatického zaostřování má k dispozici určitý počet zaostřovacích bodů. Jejich množství se liší a čítá jednotky až stovky ostřících zón. Zaostřovací body nejen…

 • AiAF (AI FOCUS, AF-A, A-AF)

  V tomto ostřícím režimu fotoaparát automaticky detekuje, zda je ústřední motiv fotografie v pohybu, nebo se zastaví a podle toho upravuje ostřící algoritmus. V praxi se ale tento režim nedoporučuje.…

 • Aperture

 • Average metering

  Jedná se o nejpoužívanější způsob měření expozice u všech současných fotoaparátu. V závislosti na výrobci a konkrétním modelu může nést označení také: celoplošné, zónové, maticové, multi-zone,…

 • Aperture Priority

  Anglický výraz pro prioritu clony. To je poloautomatický expoziční režim při focení i natáčení vida. Při použití tohoto režimu nastavíme v zařízení požadovanou clonu a fotoaparát nebo kamera za nás…

 • Bajonet

  Jde o standardizovaný systém uchycení objektivu na tělo fotoaparátu. Díky bajonetovému osazení, lze objektiv snadno sundat a vyměnit za jiný. Každý výrobce používá svůj specifický typ bajonetu a…

 • Barevná teplota

  Lidský mozek upravuje vnímání barevné škály podle prostředí. Podání barvy se může měnit na základě změny zdroje světla a barvy plochy, o kterou se odrazilo. Tyto změny jsou nejpatrnější na bílé barvě…

 • Barevná vada

  Druh optické vady, kdy je většinou na základě optické soustavy chybně zobrazována barva. Důvodem jsou nedostatky nebo velké kombinace optických prvků, ty způsobují chybné lomy světla a jeho barevných…

 • Barevný šum

  Jedná se o projev náhodného šumu v obrazových informacích, kdy se nepravidelně zobrazují barevné pixely nehomogenní s barvou okolí. Nejčastěji jsou patrné v polotónových barvách. Na vzniku barevného…

 • Blesk

  Blesk ve fotografii nachází uplatnění v mnoha situacích. Nejčastěji se používá z důvodu nedostatku světla. Fotograf by byl jinak nucen pracovat s delším časem, nižší clonou, nebo vyšší citlivostí,…

 • Blooming

  Nejčastěji k tomuto jevu dochází při použití elektronické závěrky. Jednoduše řečeno dopadne na jednotlivé pixely tolik světla, že je vyčerpána jejich kapacita a světlo přeteče na okolní pixely.

 • Bluetooth

  Bluetooth se vyskytuje v několika vývojových verzích, z nichž v současnosti nejvíce využívaná nese označení 1.2 a je implementována v drtivé většině Bluetooth zařízení. Tato technologie nevyžaduje…

 • Bokeh

  Bokehem se ve fotografii označuje míra a tvar rozostření plochy, která se nachází mimo hloubku ostrosti, bez ohledu na to, jestli jde o pozadí nebo popředí. Vzhled a tvar rozostření ovlivňuje mnoho…

 • Buffer / Buffer memory

  Vyrovnávací paměť neslouží k trvalé úschově dat, slouží pouze k jejich dočasné úschově před finálním zapsáním na paměťové médium (SD, xD, CF, MS atd..). Zápis dat na takovéto paměťové médium je…

 • Bulb mode

  Bulb se využívá především pro fotografování za velmi špatných světelných podmínek, například v noci. K použití tohoto režimu ale nezbytně potřebujeme dvě významné pomůcky. Je to především…

 • Byte (bajt)

  Byte - česky "bajt" může vyjádřit hodnotu v rozmezí 0 až 255. Může vyjádřit 256 symbolů, čísel nebo barev. V oboru počítačů jsou větší počty bajtů vyjádřeny předponami označujícími…

 • Card adapter

  Pokračujte na Čtečky a redukce karet

 • Card reader/ writer

  Vyrábějí se v několika provedeních. Jednak pro jeden určitý typ karty a také univerzální. Ty jsou velice výhodné, protože umožňují propojit s počítačem několik typů paměťových karet. Čtečky karet…

 • CCD

  Význam zkratky CCD je z anglického Charge-Coupled Device. To by se dalo přeložit jako „zařízení s vázanými náboji“. V oblasti foto a video techniky se technologie CCD používá při výrobě obrazových…

 • Centre-weighted average metering

  Při měření expozice se zvýhodněným středem měří expozimetr množství světla v kruhu kolem středu snímku, přičemž okrajové oblasti nemají na nastavení expozice takový vliv.Tento druh měření se v…

 • CF

  Karty Compact Flash (CF) patřily v minulosti k jednomu z nejrozšířenějších paměťových médií v oblasti fototechniky. Postupně většina výrobců přešla na karty s fyzicky menší velikostí SD. CF karty…

 • Citlivost ISO

  Citlivost je schopnost světlocitlivého materiálu zachytit určitou hladinu světla. U kinofilmových materiálů se pro citlivost používala různá označení, například ASA nebo DIN. U digitální foto a…

 • Clona

  Clona je mechanismus, který reguluje množství světla procházejícího objektivem fotoaparátu. Světlo je regulováno lamelami, které zajišťují zmenšení, nebo zvětšení otvoru, kterým objektiv propouští…

 • Colour depth

  Pravé barvy (true colour) vyžadují barevnou hloubku 8 bitů na každou primární barvu, tj. celkem 24 bitů. V tomto případě je využito 8 bitů (256 možných kombinací) pro každý bod a základní barvu. U…

 • Colour noise

  Colour noise neboli barevný šum vzniká při zesílení signálu na snímači, který se stane světlocitlivějším, ale zároveň začne generovat zvýšenou hladinu šumu.  Druhým důvodem vzniku šumu je extrémně…

 • Compression

  Mezi rozšířené normy komprese patří ve fotografii JPEG. Kompresí ale dochází k určité ztrátě informací. Nejkvalitnější výsledky jsou z tzv. nekomprimovaných formátů, například z RAW. Tyto soubory…

 • Computer controlled flash

  Intenzita záblesku je řízena snímačem otočeným k fotografovanému subjektu, což umožňuje získat informace, podle nichž lze určit dobu trvání záblesku. Světlocitlivý snímač je často umístěn v těle…

 • Converter/ Lens converter

  Konvertory se používají poměrně vyjímačně, protože snižují světelnost a mírně také obrazovou kvalitu.Konvertor s prodlužovacím koeficientem 1,4x sníží svsětelnost o 1 expoziční stupeň, 2x konvertor…

 • Crop faktor

  viz Ekvivalentní ohnisková vzdálenost

 • Čtečka karet

  Vyrábějí se v několika provedeních. Jednak pro jeden určitý typ karty a také univerzální. Ty jsou velice výhodné, protože umožňují propojit s počítačem několik typů paměťových karet.Čtečky karet…

 • Databanka

  Většina databanek má v sobě sloty na různé karty, ze kterých se snímky během chvilky překopírují na HDD. Přes USB rozhraní se pak databanka připojí k PC a snímky je možno dále zpracovat.HDD v…

 • Digitální zoom

  Neděje se tak ale na základě změny snímacího úhlu objektivu, ale pomocí speciálního lagoritmu, který zobrazí jen určitý výřez ze snímané scény. To sebou samozřejmě nese určitou ztrátu kvality,…

 • Direct print – přímý tisk

  Přímý tisk je funkce, kterou dnes nabízí naprostá většina fotoaparátů. Je to možnost tisknout snímky na tiskárně, která se propojí přímo s fotoaparátem, přičemž k tomu není potřeba počítač.To je…

 • Distortion - zkreslení

  Obdélník se v důsledku toho zobrazí se soudkovitým nebo poduškovitým tvarem. Pokud je tato vada malá, všimneme si toho většinou pouze na snímcích s rovnými objekty, které jsou zobrazeny mírně…

 • DPI

  Měrná jednotka používaná v oboru tisku k popisu geometrického rozlišení obrazu. Čím vyšší je jeho hodnota, tím vyšší je kvalita nasnímaného dokumentu nebo výtisku. Pro kvalitní tisk se používá…

 • DPOF

  Formát zavedený firmami v oboru fotografie, usnadňující přímou manipulaci s fotografiemi uloženými na datovém médiu a jejich přímé vyvolání některými tiskárnami a kopírkami. Fotoaparát musí být…

 • E-TTL

  E-TTL je systém blesku, který k měření intenzity záblesku využívá hodnoty přenesené z objektivu a fotoaparátu. Fotoaparát s bleskem spolu komunikují prostřednictvím systémových konektorů a na základě…

 • ED sklo

  ED sklo je speciální optický materiál, který používá například společnost Nikon nebo Olympus. Je to sklo s velmi nízkou disperzí (rozptylem) a umožňuje výrobu velmi kvalitních objektivů. Čočky z ED…

 • Ekvivalentní ohnisková vzdálenost

  Ekvivalentní ohnisková vzdálenost je hodnota, která umožňuje porovnávat ohniskovou vzdálenost pro různé velikosti obrazového snímače. Značí ohniskovou vzdálenost, jakou by měl objektiv se stejným…

 • Electronic viewfinder, EVF

  Elektronický hledáček je tvořen malým LCD displejem, který zobrazuje to, co vidí objektiv, podobně jako u běžné pravé zrcadlovky. To je možné díky CCD snímači, který neustále předává obraz…

 • Exif

  EXIF informace se vkládají do existujících souborových formátů, jako je JPEG, TIFF revize 6.0 a RIFF WAVE. Není ale podporován ve formátech JPEG 2000 a PNG.Exif navrhla japonská průmyslové asociace…

 • Exposure – expozice

  Správná expozice je určena citlivostí filmu nebo snímače, měřenou na stupnici ISO, a ovlivňována je nastavením clony a rychlosti závěrky fotoaparátu. Za slunného dne je to při filmu s citlivostí…

 • Exposure correction (compensation/control)

  Většinou pracuje v rozmezí ±2-3 EV okolo fotoaparátem změřené hodnoty. Většinou lze nastavit, zda krok má být hrubší 1/2 nebo jemnější 1/3 EV. Vzhledem k poměrně omezenému dynamickému rozsahu…

 • Exposure time - expoziční čas

  Expoziční čas závisí na množství světla, citlivosti snímače (nebo filmu) a nastavené cloně. Sousední hodnota na stupnici expozičních časů mění dobu a tím i množství světla vždy 2x, tedy stejně,…

 • Filtr

  Průhledný, nejčastěji barevný skleněný nebo plastový kotouč, který lze vložit před objektiv a dosáhnout tak požadovaného efektu. Filtry se nasazují před objektiv buď ve speciálním držáku, nebo se…

 • Firmware

  Výrobci někdy vydávají aktualizace firmwaru, které je možno stáhnout do přístroje a vylepšit tak jeho funkce bez zásahu servisu, nebo nutnosti kupovat nový přístroj. Aktualizace firmwaru není…

 • Fisheye lens – rybí oko

  Rybí oko je v podstatě velmi širokoúhlý objektiv s úhlem záběru kolem 180 stupňů. Je typický tím, že je u něj velmi zřetelné sférické zkreslení, některá rybí oka dokonce na snímku vykreslí pouze…

 • Fix focus – pevně zaostřený objektiv

  Tyto objektivy se používají pro svou jednoduchost na těch nejjednodušších přístrojích. Optická kvalita samozřejmě není nijak vysoká, ale za ideálních světelných podmínek může poskytnout poměrně…

 • Fixed focal length – objektiv s pevným ohniskem

  Díky své konstrukci je možno dosahovat u pevných objektivů daleko vyšší světelnosti než u zoomových objektivů. Podobné je to i s obrazovou kvalitou, ta bývá většinou daleko vyšší, protože z…

 • Flash synchronisation – synchronizace blesku

  Synchronizační čas určuje, jak světlé bude pozadí, které již není ozářeno bleskovým světlem. Pokud tedy chceme co nejvíce vyloučit vliv okolního světla na snímek, nastavíme co nejkratší…

 • Formát

  U kinofilmových fotoaparátů se obvykle pracuje s poměrem stran obrazu 3:2 (formát: 36 x 24 mm). Při digitálním zpracování obrazu je běžný poměr stran 4:3, ale některé fotoaparáty jej umí změnit…

 • Guide Number – směrné číslo

  Je to základní údaj, který říká na jakou vzdálenost je blesk schopen osvítit předměty pro správnou expozici clonou f/1. Směrné číslo je dané vztahem směrné číslo = clona * vzdálenost neboli clona…

 • Histogram

  Histogramy jsou nabízeny digitálními fotoaparáty většinou v režimu prohlížení vyfocených snímků, kdy vyhodnocení provádíme až dodatečně, tedy po uložení snímku. Některé přístroje nabízejí také…

 • Hledáček

  viz Viewfinder - hledáček

 • Hloubka ostrosti

  Hloubku ostrosti ovlivňuje několik faktorů: ohnisková vzdálenost objektivu; s větší ohniskovou vzdáleností klesá hloubka ostrosti. z toho důvodu je u kompaktních digitálních fotoaparátů…

 • Hot shoe – patice na blesk (příslušenství)

  Konektor má po stranách dva zahnuté kovové výčnělky a uvnitř jeden nebo více elektrických kontaktů umožňujících spolupráci fotoaparátu a blesku. Pokud konektor nemá elektrický kontakt, jedná se o…

 • Hyper focal setting – hyperfokální vzdálenost

  Při fotografování krajin či architektury se požaduje, aby na fotce bylo vše ostré, tj. maximální hloubka ostrosti. V takovém případě se volí vysoké clonové číslo (např. f/22) a zaostřuje se na…

 • Image stabiliser – stabilizátor obrazu

  Pokud systém zjistí neúmyslný pohyb objektivu, opticky nebo elektronicky jej kompenzuje a ustaluje obraz fotografovaného subjektu. Stabilizátor je vestavěn buď do objektivu a funguje na principu…

 • Interní paměť

  Vnitřní paměť je paměť zabudovaná do fotoaparátu, kterou nelze vyjmout. Většinou se používá pouze jako záloha, protože její kapacita stačí jen na několik snímků v plné kvalitě.

 • Interpolace

  Všechny digitální fotoaparáty využívají interpolace k dopočítání barevných složek z údajů sousedních obrazových bodů. (Důvodem je to, že každá fyzická buňka snímače je jen jednobarevná.)…

 • ISO Norma

  Mezi úkoly tohoto úřadu, jehož členové pocházejí z celé řady zemí, je stanovení standardů pro různé aspekty počítačové technologie, fotografie a reprografie. Citlivost filmu podle standardu ISO…

 • JPEG

  Vzhledem k tomu, že jasové informace jsou pro lidské oko důležitější než barevné, většina obrazových bodů je popsána jen jasovou informací. Při otevření souboru JPEG se chybějící barevné…

 • Kelvin scale – Kelvinova stupnice

  Hodnoty ve stupních Celsia lze na stupně Kelvina snadno přepočítat přičtením 273,15 stupňů k hodnotě ve stupních Celsia. Fe fotografii se tato stupnice používá k určení barvy světla. Více viz…

 • Kompaktní fotoaparát

  V dnešní době se vyrábí veliké množství modelů nejrůznějších konstrukcí a velikostí od miniaturních kapesních přístrojů až po tzv. nepravé nebo také EVF zrcadlovky, které se již rozměrově velmi blíží…

 • Kompenzace expozice

  viz Exposure correction (compensation/control)

 • Komprese

  Mezi rozšířené normy komprese patří ve fotografii JPEG.Kompresí ale dochází k určité ztrátě informací. Nejkvalitnější výsledky jsou z tzv. nekomprimovaných formátů, například z RAW. Tyto soubory jsou…

 • Konvertor

  viz Converter/ Lens converter - konvertor

 • Large format – velký formát

  Největší běžně používaný formát klasické fotografie. Používané rozměry pro formáty citlivého materiálu jsou 6 x 9cm (2,25" x 3,25"), 9 x 12cm (4" x 5"), 10 x 15cm, 13 x 18cm …

 • LCD

  U fotoaparátů se používají barevné LCD pro promítání obrazu, který snímá objektiv a také pro prohlížení již vyfocených snímků. Displeje se vyrábí v různých velikostech a ty nejmodernější umožňují…

 • Lens - čočka

  Část světelných paprsků se při průchodu rozhraním vzduchu a optického materiálu vždy odrazí. Zbytek prochází do objektivu a láme se, tj. mění se směr jejich pohybu. Soustava čoček (spojek a…

 • Lens adapter

  Častým typem je mezikroužek nebo redukční kroužek (tubus).Na tyto redukce se nasazují buď předsádkové čočky, filtry a nebo tzv. Lens hood - sluneční clona Pokračujte na Redukční kroužky a adaptéry

 • Lens hood – sluneční clona

  Použití sluneční slony se doporučuje vždy, kdy je to možné, protože její použití může výrazně zvýšit celkový kontrast snímků.Nejúčinnější jsou slunešní clony, které kopírují tvar snímače, tedy…

 • Li-Ion rechargeable battery, Lithium battery

  Vyrábí se jako akumulátorové bloky, které vyžadují speciální nabíječku. Mají různé kapacity a také tvary, podle výrobce a většinou tedy nejsou kompatibilní s modely jiných výrobců.Li-ion akumulátory…

 • Light meter – expozimetr

  Správné expozice se u většiny analogových a digitálních fotoaparátů dosahuje pomocí automatického měření světla. Fotočlánky zabudované do fotoaparátu nebo vnějšího zařízení měří intenzitu…

 • Macro converter - makropředsádka

  Makropředsádka zkrátí zaostřovací vzdálenost a tím zvýší zvětšení objektivu. Její síla se udává v dioptriích. Převrácená hodnota dioptrií říká, na jakou vzdálenost v metrech bude zaostřeno. Tento…

 • mAh

  U tužkových AA akumulátorů se nejvyšší kapacita pohybuje kolem 2700 mAh. Li-ion akumulátory mívají kapacitu o něco nižší, ale přesto vydrží v provozu většinou déle, než tužkové. Pokračujte na…

 • MAKRO

  U některých kompaktních fotoaparátů je s tímto nastavením možno zaostřit již od 1cm od poslední čočky objektivu. Je třeba dbát na dostatečné osvětlení, protože při tak malých vzdálenostech se…

 • Megapixel

  Udává tedy počet pixelů, neboli obrazových bodů, ze kterých se bude skládat výsledná fotografie. Rozlišení je někdy udáváno počtem pixelů pro každou stranu fotografie, například 3000x2000. Z toho…

 • Memory effect – paměťový efekt

  Životnost baterie se postupně zkracuje, pokud je baterie dobíjena dříve, než je zcela vybita. Paměťový efekt má největší význam u niklkadmiových baterií. Méně důležitý je u niklmetalhydridových…

 • Měření se zvýhodněným středem

  Měření expozice, při kterém se množství světla měří v kruhu kolem středu snímku, přičemž okrajové oblasti nemají na nastavení expozice takový vliv.Tento druh měření se v minulosti využíval velmi…

 • MF - manual focus

  U kompaktních fotoaparátů bývá k dispozici většinou jen u výkonnějších modelů. Použitelnost bývá ale velmi omezená, protože na displeji většinou není přesné zaostření dobře zřetelné. Manuální…

 • Microdrive

  Lze zasunout do slotu Compact Flash Type II. Aby digitální fotoaparát podporoval karty Microdrive, musí mít slot Compact Flash Type II a musí kartu podporovat z elektronického hlediska.Microdrive…

 • Middle contact – středový kontakt

  Protože se jedná o hlavní kontakt, který je vždy uprostřed botky, říká se mu takék středový kontakt. Má také větší průměr než ostatní kontakty, kterými jsou vybaveny systémové botky a blesky.

 • Moiré

  Moaré vzniká tehdy, když pravidelný obrazec pole buněk snímače fotoaparátu nebo zobrazovacích bodů obrazovky nebo displeje interferuje s nějakým pravidelným vzorem na ploše zobrazení (např.…

 • Multi-spot exposure metering – vícebodové měření expozice

  Tuto funkci dnes nabízí většina fotoaparátů, většinou se ale liší počtem bodů, kde měření probíhá. Bývá to od několika jednotlivých bodů až po několik se t bodů. Z těchto měření se vždy určí…

 • Negativ

  Negativní filmy se vyrábějí v různých citlivostech a také v různých formátech (kinofilm, svitkový film, ...) Donedávna byl negativní film nejrozšířenějším médiem pro fotografické zaznamenání obrazu…

 • Nepravá zrcadlovka, EVF zrcadovka

  Jako nepravé zrcadlovky (SLR-like, někdy také označované jako EVF zrcadlovky či elektronické zrcadlovky) se označují kompaktní digitální fotoaparáty, které na hledáček zobrazují reálný obraz z…

 • Ni-MH battery

  Akumulátory s hustotou ukládání energie o 100% vyšší než akumulátory NiCd a schopné dodat velký proud, např. při nabíjení blesku víckrát po sobě. Životnost těchto akumulátorů bývá kolem 1000 cyklů…

 • NiCd battery

  NiCd akumulátory měly ale malou kapacitu a trpěly tzv. paměťovým efektem. Ten se ale dá po několikanásobném nabití a opětovném vybití odstranit. Pro co nejlepší využití kaparity se doporučuje NiCd…

 • Noise – šum

  Šum při vysokých citlivostech vzniká velkým zesílením původního signálu a tím se zesílí i případné chyby, nebo malé odchylky mezi jednotlivými body. Takový šum je závislý na velikosti jednotlivých…

 • Noise reduction – redukce šumu

  V režimu redukce šumu pořídí fotoaparát dva záběry: jeden běžný a druhý se stejným nastavením expozice, ale zavřenou závěrkou. Poté může oblasti, které jsou k rušení šumem náchylné, a provést…

 • Objektiv

  Jako primitivní objektiv poslouží jakákoli spojná čočka, či dokonce pouhý otvor v neprůsvitném materiálu (camera obscura), v praxi se soužívá soustav několika různých druhů čoček kvůli potlačení…

 • Ohnisková vzdálenost

  Je to vzdálenost mezi středem čočky a rovinou, na kterou jsou zaostřeny objektivem soustředěné paprsky (kde se protínají všechny přímky, které projdou čočkou). Ve fotografii určuje poměr velikosti…

 • Panoramatický záběr

  Tento režim je vhodný, pokud chcete pokrýt široký úhel scény (až 360 stupňů). Skutečné panoramatické snímky zachycují širší scénu, než snímky s běžným poměrem stran. Některé digitální…

 • Paralaxa

  Při fotografování z velké blízkosti může tato odchylka způsobit oříznutí záběru. Některé fotoaparáty jsou vybaveny hledáčkem s korekčními značkami, zatímco jiné vliv paralaxy automaticky…

 • PC-Synchro cable

  Tento kabel přenáší jen signál k odpálení blesku. Na rozdíl od TTL ovládání blesku zde nejsou přenášeny žádné signály ovládání expozice. Zkratka PC nemá nic společného s osobními počítači,…

 • PictBridge

  Umožňuje tisk z digitálního fotoaparátu bez PC a tiskárna nemusí být vybavena sloty pro paměťové karty. Funguje, jen pokud tiskárna i fotoaparát podporují normu PictBridge.Pict bridge je velmi…

 • Pixel

  Obrazový bod je nejmenší prvek rastrového zobrazení nebo digitálního obrazu a obsahuje informace o intenzitě a barvě světla. Obrazový bod může být čtvercový nebo obdélníkový. Obecně platí, že…

 • Pixel mapping

  Chybějící data jsou dopočítána z hodnot získaných v sousedních bodech. Některé značky tuto funkci nabízejí u svých přístrojů přímo, což je výhoda. Většina výrobců ale vadné pixely tímto způsobem…

 • Polarisation filter – polarizační filtr

  Díky efektu, který poskytuje, je možno odfiltrovat odlesky z nekovových předmětů - tedy od skoro všech předmětů, aspoň trochu se leskne všechno. Tím dochází k daleko sytějšímu podání barev,…

 • Poměrové měření

  Jak v případě kompaktů, tak i DSLR jsou snímače rozděleny na několik pomyslných zón, ze kterých se naměřená data zpracovávají. Takových oblastí mohou být jednotky i desítky. To záleží na…

 • Priorita clony

  Tento režim patří již k pokročilejším funkcím a jeho použití vyžaduje vědomosti o tom, jak nastavením clony ovlivníme výsledný snímek. Proto jím bývají vybaveny přístroje pro náročnější fotografy a u…

 • RAW

  Některé fotoaparáty umožňují uložit obrázek ve formátu RAW. Ten obsahuje přímo signál z CCD snímače, tj. před zpracováním ve fotoaparátu. Soubory RAW jsou obvykle menší než soubory TIFF, protože…

 • Red eye reduction – redukce červených očí

  Červené oči se na fotografiích objevují kvůli odrazu světla blesku od sítnice oka. Vznik tohoto jevu je pravděpodobnější při otevřené zřítelnici a umístění vestavěného blesku v blízkosti osy…

 • Resolution - rozlišení

  U monitoru nebo tiskárny uvádí rozlišení počet obrazových bodů, které lze zobrazit. U zařízení určených k digitalizaci obrazu, např. digitálních fotoaparátů nebo skenerů, uvádí rozlišení počet…

 • Rychlost závěrky

  viz Exposure time - expoziční čas

 • Scenický program

  Scénický program určí, jak má fotoaparát nastavit parametry (např. clona, čas závěrky, režim blesku atd.) podle konkrétní situace. Typickými příklady scénických programů jsou noční scéna, krajina,…

 • Sekvenční snímání

  U běžných přístrojů bývá sekvenšní snímání rychlostí kolem dvou snímků za sekundu, levnější DSLR jsou schopny fotit rychlostí 3 sn/sec a ty o něco výkonnější i 5 sn/sec. Přístroje určené pro…

 • Selective measurement – výběrové měření

  Selektivní měření zabírá větší úhel (obvykle 3 až 20% plochy obrazu) než bodové měření (do 5% plochy obrazu). Výborně se dá použít například na focení portrétů.

 • Self-timer – samospoušť

  Tím je zaručeno ovládání fotoaparátu bez vibrací (pokud je přístroj upevněn na stativu) při dlouhých časech závěrky a také se fotograf může sám dostat do záběru. Samospoušť je většinou se…

 • Shutter – závěrka

  Mechanické systémy mohou být realizovány jako planžety (nebo irisové clony) nebo jako plátěné opony. U digitálních fotoaparátů lze využít i třetí možnost: elektronickou závěrku. Elektronická…

 • Shutter Priority – priorita času

  Tento režim patří k pokročilejším funkcím a jeho použití vyžaduje vědomosti o tom, jak nastavením expozičního času ovlivníme výsledný snímek. Proto jím bývají vybaveny přístroje pro náročnější…

 • Slow synchronisation

  Vzhledem k tomu, že doba trvání záblesku je mnohem kratší než nastavený čas závěrky, odpálí se blesk při otevření závěrky (synchronizace na otevření závěrky) nebo při zavření závěrky …

 • Spot metering – bodové měření

  Používá se hlavně při velkých rozdílech v jasu scény (protisvětlo), při úvahách nad kontrastem scény, při makrofotografii. Problematické je ale pro běžné použití. Je totiž velice přesné a jeho…

 • Stabilizátor

  Pokud systém zjistí neúmyslný pohyb objektivu, opticky nebo elektronicky jej kompenzuje a ustaluje obraz fotografovaného subjektu. Mechanická stabilizace Optická stabilizace - stabilizátor…

 • Studio flash – studiový blesk

  Tyto blesky jsou obvykle tvořeny zábleskovou výbojkou a trvale svítícím světlem, které umožňuje kontrolu expozice, nejsou vybaveny systémem automatického měření a je nutno je nastavovat manuálně.…

 • Světelnost objektivu

  Hodnoty světelnosti jsou udávány základním clonovým číslem, které vyjadřuje poměr ohniskové vzdálenosti [mm] k průměru vstupní pupily [mm]. Pro objektiv se vždy uvádí nejvyšší možná hodnota, používá…

 • Tripod – stativ

  Stativů je celá řada od těch nejmenších stolních, až po velmi stabilní studiové stativy.Při volbě správného stativu je třeba dbát na to, aby byl pro náš přístroj dostatečně pevný a dokázal tak…

 • TTL měření

  TTL měření expozice je dnes pravděpodobně nejrozšířenější způsob měření. Čidlo je umístěno v těle přístroje a měří světlo které již prošlo objektivem. Bere tedy v úvahu nastavenou clonu, ohnisko…

 • USB

  Universal Serial Bus pravděopdobně nahradí sériové a paralelní rozhraní. Nejdůležitější výhody: podpora funkce Plug and Play, připojení "za horka", automatická konfigurace vnějších zařízení…

 • Velikost snímače

  Velikost CCD nebo CMOS snímače zajímá mnoho fotografů proto, protože má nemalý vliv na kvalitu výsledné fotografie především pokud jde o obrazový šum. Nezáleží ovšem jen na velikosti snímače, ale…

 • Viewfinder - hledáček

  U digitálních fotoaparátů jsou rozšířeny následující typy hledáčků: hledáček pravé zrcadlovky neboli TTL hledáček. Tímto hledáčkem vidíme přesně to, co snímá objektiv, protože se na scénu…

 • Vinětace

  Jedná se v podstatě o nestejnoměrné rozložení světla na snímku. To se projevuje tmavnutím rohů obrazu. Vinětace je způsobena jednak optickými zákonitostmi, ale také konstrukcí objektivu, hlavně…

 • Vyrovnávací paměť

  Zápis dat na takovéto paměťové médium je relativně pomalá činnost, proto pokud chceme fotografovat bez pauz pro zápis snímku na kartu, musíme mít v aparátu vestavěnou výkonnou a velkou cache,…

 • White balance – vyvážení bílé barvy

  Vyvážení bílé (white balance) - funkce, která se objevila nejdříve u videokamer a s nástupem digitální fotografie přešla i na fotoaparáty. Možnost vyvážení bílé je jedna z obrovských výhod…

 • xD-Picture Card

  Tato velmi malá digitální paměťová média určená pro digitální fotoaparáty jsou velmi odolná a robustní a podporují rychlé přenosy dat. V budoucnu budou mít kapacitu až 8 GB. V dnešní době jsou k…

 • Zoom

  Lze tak pomocí jediného objektivu přecházet např. ze širokoúhlého snímku na snímek teleobjektivem. Daní za jednoduché nastavování ohniskové vzdálenosti bývá, v porovnání s objektivy pevné ohniskové…

 • Zoom faktor

  Dá se velmi snadno spočítat podle minimální a maximální ohniskové vzdálenosti. Kolikrát se nejširší ohnisko vejde do nejdelšího, tolik je zoom faktor, například zoom o rozsahu 35-105mm je to dlouhé…

 • Zrcadlovka, SLR

  V dnešní době se zrcadlovkou míní zrcadlovka jednooká (v angličtině SLR - Single-lens reflex), u níž je zrcadlo sklopné, a jeden objektiv se tak používá jak pro expozici, tak i pro hledáček, v němž…

 • Želatinový filtr

  Želatinový filtr - u objektivů (hlavně širokoúhlých) které mají extrémně velký přední optický člen, nebo na kterých chybí standardní závit pro, filtry se používají tzv. želatinové filtry. Ty se…

 • Pokus

  Text obsahu -

 • AF asistenční lampa

  Asistenční světlo automatického ostření je malá svítilna, která je umístěná na čelní straně fotoaparátu, případně blesku a slouží k osvětlení fotografované scény. Systém automatického ostření může…

 • Asférická čočka

  Asférické čočky jsou speciální optické členy, které díky své konstrukci eliminují optické vady a navíc zmenšují a zlehčují celou optickou soustav, Pokračujte na Objektivy

 • Bateriový grip

  Přídavné zařízení k elektronickým spotřebičům (fotoaparáty, blesky, stabilizační systémy atd.), které má za úkol zvýšit kapacitu zásoby energie (zpravidla v provedení akumulátoru nebo baterie). Tato…

 • Bracketing

  Nejčastější je posun expozice, tedy expoziční bracketing. Série může mít 3, 5, 7 i více snímku s tím, že jeden záběr je nastaven na střed expozice a ostatní jsou vždy o něco tmavší a další o něco…

 • Dálková spoušť

  Dálkových spouště se využívají z několika důvodů. Jedním je snaha o neroztřepání fotoaparátu na stituv stiskem spouště, případně potřeba. fotoaparát ovládat z větší dálky. Dříve se nejčastěji…

 • Focus peaking

  Způsob zobrazení zaostřených obejktivů při Live View nebo v elektornických hledáčcích, kdy zvýrazňuje hrany předmětů, které se nacházejí v hloubce ostrosti.  Velmi užitečná funkce při manuálním…

 • GPS

  GPS (Global Positioning System) je radionavigační systém pro určení polohy a času kdekoli na Zemi nebo i v přilehlém prostoru s přesností do deseti metrů. Za pomoci dalších metod lze dosáhnout až…

 • Hranol (Pentaprismatický hranol)

  Hledáček tvoří velmi důležitou a výraznou část každé DSLR a přesto, že se nijak nepodílí na kvalitě výsledných fotografií, je velmi důležitý zejména pro fotografa. Klíčovým parametrem hledáčku u DSLR…

 • Live View

  Termínem živý náhled (Live view) se označuje režim fotografování, kdy se fotografuje pomocí náhledu snímku ne v hledáčku, ale na zadním displeji. Tento režim je zcela běžný a mnohdy i jediný na…

 • Secure Digital (SD/SDHC/SDXC)

  Secure Digital (zkratka SD) je v současnoti nejčastěji používaný typ karet v digitálních fotoaparátech. Má několik podtypů. SD - původní návrh karty počítal s maximální kapacitou 2 GB. SDHC - novější…

 • Low-pass filtr

  Low-pass filtr je součást snímače, umístěná před jeho světlocitlivou částí, která má za úkol odstranit ultrafialové a infračervené paprsky a díky AA filtru též odstranit moiré, které vzniká při…

 • Aliasing

  Chybný projev zvukových a obrazových dat ve vyšší frekvenci. Zařízení, které snímá obraz nebo zvuk neodpovídá kvalitativně vstupním a výstupním hodnotám. Ve videu se projevuje nepřirozeným pohybem.…

 • Antialiasing

  Různé typy procesů sloužící k odstranění aliasingu. Softwarové procesy fungující zpravidla na bázi interpolace, dopočítávání chybějících dat nebo rozostření dat stávajících. Mezi hardwarové…

 • Apochromatický objektiv (APO)

  Většina optických soustav, včetně objektivů, trpí optickou vadou, která se nazývá aberace, nebo též chromatická vada. Projevuje se tak, že se v oblastech s vysokým kontrastem, typicky hranice mezi…

 • Antialiasing filtr

  Jedná se o filtr, který má za úkol snížit vyšší frekvence dat tak, aby nedocházelo k aliasingu. Ve fotu a videu je umístěn před snímačem v podobě jemně matného skla.

 • APS

  Advanced Photo System (APS) je název pro standardizovaný filmový materiál s políčky o rozměru 24x36 mm. Pro tento celuloidový svitek se všeobecně zažil název kinofilm, nebo formát 35 mm. U současných…

 • Centrální závěrka

  Běžné fotoaparáty používají dva typy závěrky, centrální a štěrbinovou. Štěrbinová je posazena co neblíže snímací ploše (snímač, kinofilm atd.). Centrální je naopak konstruována tak, že je co nejblíže…

 • DSLR

  Zkratkou DSLR jsou všeobecně označovaný fotoaparáty kategorie JEDNOOKÁ DIGITÁLNÍ ZRCADLOVKA. Konstrukčně jde o takové přístroje, které jsou vybaveny optickým hledáčkem napojeným na objektiv.…

 • Dynamický rozsah

  Dynamickým rozsahem ve fotografii je myšlen rozsah světla od nejtmavšího místa až po nejsvětlejší. Tento údaj se uvádí v expozičních krocích (EV). Nejvýkonnější současné fotoaparáty mají dynamický…

 • Efektivní rozlišení

  Znamená to počet buněk na čipu fotoaparátu, které se starají o záznam fotografované scény. Tento počet buněk (velice zjednodušeně řečeno) určuje výslednou kvalitu snímku, respektive kvalitu tisknuté…

 • Expoziční bracketing

  Je to vícenásobná expozice s různými expozičními hodnotami. Vznikne tedy několik plnohodnotných fotografií, které se od sebe budou lišit délkou expozice (některé budou světlejší, některé tmavší). Je…

 • Externí blesk

  Již zabudované blesky nemusí vždy stačit svým výkonem, proto lze k fotoaparátům (hlavně DSLR) připojit externí zábleskové zařízení - ať už klasický blesk na "sáňkách" nebo tzv. deštník či softbox aj.…

 • Foveon snímač

  Jedná se o velmi kvalitní snímač, používaný v některých digitálních fotoaparátech (například Sigma DP1). U klasických CCD a CMOS prvků je před každou světlocitlivou buňku předřazen barevný filtr,…

 • Fresnelova čočka

  Pojmenovaná podle svého vynálezce, francouzského fyzika Augustina-Jeana Fresnela, má při podobných parametrech a stejném použitém materiálu (sklo, plast) podstatně nižší hmotnost než běžná čočka,…

 • Hranol (Pentaprismatický hranol)

  Hledáček tvoří velmi důležitou a výraznou část každé DSLR a přesto, že se nijak nepodílí na kvalitě výsledných fotografií, je velmi důležitý zejména pro fotografa. Klíčovým parametrem hledáčku u DSLR…

 • Manuální nastavení ISO

  Možnost ručně kdykoliv zvolit citlivost, při které chceme fotografovat - jako když vybíráme, jak citlivý film vkládáme do kinofilmového fotoaparátu. V automatickém režimu zpravidla nemáme možnost…

 • Manuální vyvážení bílé (manual WB)

  Je to funkce fotoaparátu, díky níž můžeme manuálně nastavit vyvážení bílé barvy. Použijeme ji tehdy, když cítíme, že fotoaparát nesprávně reaguje na barevnou teplotu osvětlení, tzn. že v menu…

 • Nejdelší čas expozice

  Je to maximální doba, po kterou fotoaparát dokáže exponovat 1 snímek (fotit jeden snímek).

 • Nejkratší čas expozice

  Je to nejkratší čas expozice jednoho snímku, který dokáže fotoaparát dosáhnout. Pokud je uveden nejkratší čas expozice např. 1/4000sec., tak fotoaparát nedokáže vyvinout rychlost expozice 1/6000 sec.

 • Nekomprimovaný formát

  Může jím být formát TIFF, BMP či RAW. Nekomprimované formáty se používají spíše v případě požadavků nejvyšší možné kvality. Zabírají tedy podstatně více místa na paměťové kartě, než formáty…

 • Očnice

  Je součástí hledáčku - malý, obvykle gumový kus (kukátko), ke kterému se přikládá oko. Většina DSLR ji má snadno výměnnou jednak proto, že je možné pořídit různé varianty vyhovující různým lidem …

 • Optický hledáček

  Některé fotoaparáty mají optický hledáček. Je to prakticky malé optické zařízení zabudované do fotoaparátu, které umožňuje pozorovat fotografovanou scénu, aniž bychom použili LCD displej. Optický…

 • Paměťová karta

  Různé fotoaparáty podporují různé paměťové karty. Ty se pak liší, kapacitou, rychlostí zápisu a čtením, náchylností k rozbití, odolností např. vůči rentgenovému záření, nebo vodě a také samozřejmě…

 • Plně automatický režim (P)

  Je to plně automatický režim, při kterém fotoaparát sám nastavuje hodnoty hlavně clony a expozice, popř. sílu záblesku, atd.

 • Podvodní obal

  Na většinu fotoaparátů se dá pořídit vhodný univerzální obal za dostupnou cenu, který umožňuje používat fotoaparát, nebo kameru pod vodní hladinou. Univerzální obaly většinou nabízejí možnost…

 • Priorita času závěrky (S)

  Je to takový poloautomatický režim, kdy manuálně určujete hodnotu závěrky (expoziční čas) a na základě toho automat určí hodnotu clony.

 • Plný manuál expozice a závěrky (M)

  Manuální režim, při kterém můžete libovolně a nezávisle měnit hodnotu závěrky (expozice) i hodnotu clony.

 • Předsklopení zrcátka (Mirror lock-up)

  Sklopení zrcátka nutné před pořízením snímku může způsobit mírné vibrace fotoaparátu, které se při delších expozičních časech mohou projevit neostrým snímkem. Proto většina DSLR má v menu možnost…

 • Redukce šumu

  Viz noise reduction.

 • Režimy blesku

  Fotoaparát dokáže na základě Vašeho výběru měnit způsob záblesku: - Režim červených očí = fotoaparát několikrát zableskne ještě před expozicí a tím se snaží minimalizovat takzvané červené oči.…

 • Rozsah ISO

  Je to rozmezí, ve kterém je možno buď automaticky, nebo manuálně měnit citlivost snímače - tedy jako kdybychom měnili film za více nebo méně citlivý. Tím, že zvýšíme citlivost např. ze 100 na 800 ISO…

 • Ruční ostření (Manual focus)

  Je k použití tam, kde selhává autofokus (např. ve tmě apod.). Využitelné je zejména na fotoaparátech s měnitelným objektivem, které nabízejí ostřící kroužek a většinou i hledáček. Méně pohodlné je…

 • Saturace

  Sytost barev.

 • Selektivní (parciální) barva

  Režim fotografování (nebo grafická úprava fotografie), ve kterém si uživatel vybere z nabídky jednu barvu, kterou fotoaparát zaznamená věrohodně a zbytek spektra převede do odstínů šedi.

 • HDR - High Dynamic Range

  HDR fotografie by měla zobrazit fotografii s velkým rozsahem jasů velice podobně tomu, jak bychom danou scénu mohli vidět pouhým okem. Snímače digitálních fotoaparátů bohužel nedokážou zachytit tak…

 • 3D fotografie

   

 • XQD karty

  Ty nejrychlejší modely dosahují v současné době přenosových rychlostí až kolem 500 MB/s. Pokračujte na XQD karty

 • AE lock

  Zkratka z anglického výrazu pro uzamčení expozice. Používáme pro zablokování právě naměřených expozičních hodnot (citlivosti, clony a času). To má využití například při sjednocení expozice u více…

 • Barevná hloubka

  Hodnota z grafické terminologie, která uvádí kolik bitů je potřeba na určení jedné barvy. Jinými slovy kolik místa v paměti zabere definice barvy v jednom pixelu. Standardní zařízení (např.…

Přihlásit

Přihlásit pomocí Facebooku

nebo e-mailem


Košík

Způsoby doručení

Doprava zdarma od 5 000 Kč

Nahrát fotku

Do fotosběrny Do galerie

Do fotosběrnyDo galerie

Používáme cookies, abychom Vám mohli nabídnout nejlepší možné služby na našich webových stránkách. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využíváním cookies a využití osobních údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a v reklamních sítích na dalších webech. Tyto souhlasy můžete kdykoliv změnit, vypnout nebo upravit v Nastavení soukromí, které otevřete kliknutím na odkaz níže.
Dozvědět se víc | Nastavení soukromí
Rozumím