ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXZ

 • Aberace (Chromatická aberace)

  Je druh optické vady, kterou způsobuje rozdílné lámání světla a jeho barevných složek v každé čočce nebo celé optické soustavě. Projevuje se zpravidla fialovou konturou v kontrastních částech a…

 • AC adaptér

  Síťový zdroj, zařízení, které slouží k napájení celé řady elektrických spotřebičů. Usměrňuje elektrický proud na požadované hodnoty. Původ AC je z angl. výrazu alternating current (střídavý proud).

 • AD převodník

  Důvodem tohoto převodu je umožnění zpracování původně analogového signálu v počítačích.

 • Auto bracketing (AEB)

  Lidově se této funkci říká expoziční vějíř. Při jeho aktivaci vytvoří přístroj obvykle sérii 3, 5, případně 7 fotografií s drobným posunem expozice. Jednoduše jednu fotografii vytvoří tak, aby byla…

 • Autofokus (AF)

  Výkonnější fotoaparáty mají samozřejmě možnost přepnout i na manuální, tedy ruční ostření. To je ale daleko pomalejší a hodí se především na focení statických předmětů. Autofokus ke své správné…

 • Autofokusový bod (AF bod / ostřící bod)

  Každý přístroj vybavený systémem automatického zaostřování má k dispozici určitý počet zaostřovacích bodů. Jejich množství se liší a čítá jednotky až stovky ostřících zón. Zaostřovací body nejen…

 • AiAF (AI FOCUS / AF-A / A-AF)

  V tomto ostřícím režimu fotoaparát automaticky detekuje, zda je ústřední motiv fotografie v pohybu, nebo se zastaví a podle toho upravuje ostřící algoritmus. V praxi se ale tento režim nedoporučuje.…

 • Aperture

 • Average metering

  Jedná se o nejpoužívanější způsob měření expozice u všech současných fotoaparátu. V závislosti na výrobci a konkrétním modelu může nést označení také: celoplošné, zónové, maticové, multi-zone,…

 • Aperture Priority

  Anglický výraz pro prioritu clony. To je poloautomatický expoziční režim při focení i natáčení vida. Při použití tohoto režimu nastavíme v zařízení požadovanou clonu a fotoaparát nebo kamera za nás…

 • Bajonet

  Jde o standardizovaný systém uchycení objektivu na tělo fotoaparátu. Díky bajonetovému osazení, lze objektiv snadno sundat a vyměnit za jiný. Každý výrobce používá svůj specifický typ bajonetu a…

 • Barevná teplota

  Lidský mozek upravuje vnímání barevné škály podle prostředí. Podání barvy se může měnit na základě změny zdroje světla a barvy plochy, o kterou se odrazilo. Tyto změny jsou nejpatrnější na bílé barvě…

 • Barevná vada

  Druh optické vady, kdy je většinou na základě optické soustavy chybně zobrazována barva. Důvodem jsou nedostatky nebo velké kombinace optických prvků, ty způsobují chybné lomy světla a jeho barevných…

 • Barevný šum

  Jedná se o projev náhodného šumu v obrazových informacích, kdy se nepravidelně zobrazují barevné pixely nehomogenní s barvou okolí. Nejčastěji jsou patrné v polotónových barvách. Na vzniku barevného…

 • Blesk

  Blesk ve fotografii nachází uplatnění v mnoha situacích. Nejčastěji se používá z důvodu nedostatku světla. Fotograf by byl jinak nucen pracovat s delším časem, nižší clonou, nebo vyšší citlivostí,…

 • Blooming

  Nejčastěji k tomuto jevu dochází při použití elektronické závěrky. Jednoduše řečeno dopadne na jednotlivé pixely tolik světla, že je vyčerpána jejich kapacita a světlo přeteče na okolní pixely.

 • Bluetooth

  Bluetooth se vyskytuje v několika vývojových verzích, z nichž v současnosti nejvíce využívaná nese označení 1.2 a je implementována v drtivé většině Bluetooth zařízení. Tato technologie nevyžaduje…

 • Bokeh

  Bokehem se ve fotografii označuje míra a tvar rozostření plochy, která se nachází mimo hloubku ostrosti, bez ohledu na to, jestli jde o pozadí nebo popředí. Vzhled a tvar rozostření ovlivňuje mnoho…

 • Buffer (Buffer memory)

  Paměť, která slouží k dočasné úschově dat před finálním zapsáním na paměťové médium. Využívá se v případě, kdy je záznam rychlejší než zápis - např. při záznamu fotografie nebo videa pomáhá uchovat…

 • Bulb mode

  Vyskytuje se jako samostatný režim (zejména u starších fotoaparátů) nebo jako součást nastavení v prioritě času. Využívá se především pro fotografování za velmi špatných světelných podmínek. Vychází…

 • Byte (bajt)

  Pochází z anglického slova byte, které bylo zaměňováno s bit. Je to datová jednotka, kterou tvoří právě 8 bitů (1 byte = 8 bitů). Jde o nejmenší množství, se kterým umí pracovat počítačový procesor.…

 • Card adapter

  Zpravidla se používá pro převod z menších médií na větší formát. Adaptéry existují v mnoha provedeních. V minulosti byla nejčastěji používaná verze redukce pro převod malých paměťových karet na 3,5"…

 • Card reader / writer (Čtečka paměťových karet)

  Slouží k přenosu dat zpravidla do počítače případně jiných periferií, která data promítají nebo zálohují. Vyskytuje se ve dvou provedeních: Integrovaná - čtečka je již zabudovaná v zařízení např.…

 • CCD

  Význam zkratky CCD je z anglického Charge-Coupled Device. To by se dalo přeložit jako „zařízení s vázanými náboji“. V oblasti foto a video techniky se technologie CCD používá při výrobě obrazových…

 • Centre-weighted average metering

  Při měření expozice se zvýhodněným středem měří expozimetr množství světla v kruhu kolem středu snímku, přičemž okrajové oblasti nemají na nastavení expozice takový vliv.Tento druh měření se v…

 • CF

  Karty Compact Flash (CF) patřily v minulosti k jednomu z nejrozšířenějších paměťových médií v oblasti fototechniky. Postupně většina výrobců přešla na karty s fyzicky menší velikostí SD. CF karty…

 • Citlivost ISO

  Citlivost je schopnost světlocitlivého materiálu zachytit určitou hladinu světla. U kinofilmových materiálů se pro citlivost používala různá označení, například ASA nebo DIN. U digitální foto a…

 • Clona

  Clona je mechanismus, který reguluje množství světla procházejícího objektivem fotoaparátu. Světlo je regulováno lamelami, které zajišťují zmenšení, nebo zvětšení otvoru, kterým objektiv propouští…

 • Colour depth

  Pravé barvy (true colour) vyžadují barevnou hloubku 8 bitů na každou primární barvu, tj. celkem 24 bitů. V tomto případě je využito 8 bitů (256 možných kombinací) pro každý bod a základní barvu. U…

 • Colour noise

  Colour noise neboli barevný šum vzniká při zesílení signálu na snímači, který se stane světlocitlivějším, ale zároveň začne generovat zvýšenou hladinu šumu.  Druhým důvodem vzniku šumu je extrémně…

 • Compression

  Mezi rozšířené normy komprese patří ve fotografii JPEG. Kompresí ale dochází k určité ztrátě informací. Nejkvalitnější výsledky jsou z tzv. nekomprimovaných formátů, například z RAW. Tyto soubory…

 • Converter (Lens converter)

  Změny se dá dosáhnout dvěma způsoby: Konvertor umístíme za objektiv (mezi objektiv a fotoaparát), zpravidla v podobě tubusu s optickým členem. Tato varianta prodlužuje ohnisko (přibližuje), ale…

 • Crop faktor

  Primárně se používá z důvodu sjednocení rozdílně vzdálených objektivů od různých velikostí snímače (nebo materiálu). Sjednocení probíhá díky přepočtu na kinofilmové políčko, proto se Crop faktor…

 • Čtečka karet

  Slouží k přenosu dat zpravidla do počítače případně jiných periferií, která data promítají nebo zálohují. Vyskytuje se ve dvou provedeních: Integrovaná - čtečka je již zabudovaná v zařízení např.…

 • Databanka

  Zařízení, která byla v minulosti používána pro dočasnou zálohu dat z paměťových karet v terénu. Toto zařízení tvoří pevný disk (HDD) a čtečka paměťových karet. Doplněné mohou být dle typu o stavový…

 • Digitální zoom

 • Direct print

 • Distortion

 • DPI

 • DPOF

  Formát zavedený firmami v oboru fotografie, usnadňující přímou manipulaci s fotografiemi uloženými na datovém médiu a jejich přímé vyvolání některými tiskárnami a kopírkami. Fotoaparát musí být…

 • E-TTL

  E-TTL je systém blesku, který k měření intenzity záblesku využívá hodnoty přenesené z objektivu a fotoaparátu. Fotoaparát s bleskem spolu komunikují prostřednictvím systémových konektorů a na základě…

 • ED sklo

  ED sklo je speciální optický materiál, který používá například společnost Nikon nebo Olympus. Je to sklo s velmi nízkou disperzí (rozptylem) a umožňuje výrobu velmi kvalitních objektivů. Čočky z ED…

 • Ekvivalentní ohnisková vzdálenost

  Ekvivalentní ohnisková vzdálenost je hodnota, která umožňuje porovnávat ohniskovou vzdálenost pro různé velikosti obrazového snímače. Značí ohniskovou vzdálenost, jakou by měl objektiv se stejným…

 • Electronic viewfinder

 • Exif

  Zkratka z anglického výrazu Exchangeable image file format. Jde o neobrazová metadata, která jsou navázána na obrazové informace. Dají se zobrazit v patřičných fotoaparátech a v plném rozsahu pak ve…

 • Exposure (Expozice)

  Správná expozice je určena citlivostí filmu nebo snímače, měřenou na stupnici ISO, dále nastavením clony a rychlosti závěrky fotoaparátu. Důležitým principem je reciprocita: pro dosažení stejné…

 • Exposure correction

  Anglický výraz pro korekci expozice, se kterou pracujeme ve fotu a videu. Umožňuje v automatických (Auto, P) nebo poloautomatických (S, T, Tv, A, Av) režimech posouvat expozici ve stupních. Posun je…

 • Exposure time (Expoziční čas)

  Expoziční čas ovlivňuje množství světla, které dopadne na snímač. Proto má vliv na to, zda bude snímek tmavší nebo světlejší. Výjimkou v tomto směru je použití zábleskových světel, kde se používá…

 • Filtr

  Typy filtrů: Průhledný, nejčastěji barevný skleněný nebo plastový kotouč, který lze vložit před objektiv, nebo za něj a dosáhnout tak požadovaného efektu. Filtry se nasazují před objektiv buď ve…

 • Firmware

  Výrobci někdy vydávají aktualizace firmwaru, které je možno stáhnout do přístroje a vylepšit tak jeho funkce bez zásahu servisu nebo nutnosti kupovat nový přístroj. Aktualizace firmwaru není nijak…

 • Fisheye lens – rybí oko

  Rybí oko je v podstatě velmi širokoúhlý objektiv s úhlem záběru kolem 170 - 220 stupňů. Je typický tím, že je u něj velmi zřetelné sférické zkreslení. Některá rybí oka dokonce na snímku vykreslí…

 • Fix focus – pevně zaostřený objektiv

  Tyto objektivy se používají pro svou primitivní konstrukci v těch nejjednodušších přístrojích. Optická kvalita samozřejmě není nijak vysoká, ale za ideálních světelných podmínek mohou poskytnout…

 • Fixed focal length – objektiv s pevným ohniskem

  Díky své konstrukci je u pevných objektivů možno dosahovat daleko lepší světelnosti, než u zoomových objektivů. Podobné je to i s obrazovou kvalitou, která je většinou mnohem vyšší, protože z…

 • Flash synchronisation – synchronizace blesku

  Synchronizační čas určuje, jak světlé bude pozadí, které již není ozářeno bleskovým světlem. Pokud tedy chceme co nejvíce vyloučit vliv okolního světla na snímek, nastavíme co nejkratší…

 • Formát

 • Guide Number

 • Histogram

 • Hledáček

 • Hloubka ostrosti

 • Hot shoe – patice na blesk (příslušenství)

  Konektor má po stranách dva zahnuté kovové výčnělky (tzv. sáňky) a uvnitř jeden nebo více elektrických kontaktů umožňujících spolupráci fotoaparátu a blesku. Pokud nemá konektor elektrický kontakt,…

 • Hyper focal setting – hyperfokální vzdálenost

  Při fotografování krajin či architektury se velmi často pracuje se záměrem mít vše na fotografii ostré. Cílem fotografa je dosáhnout maximální hloubky ostrosti.Tu ovlivňuje velikost snímače,…

 • Image stabiliser – stabilizátor obrazu

  Pokud systém stabilizátoru detekuje neúmyslný pohyb objektivu, snaží se protipohybem srovnat osu objektivu nebo snímače.Stabilizátor je vestavěn buď do objektivu a funguje na principu pohybu…

 • Interní paměť

  Vnitřní paměť integrovaná ve fotoaparátu, kterou nelze vyjmout. Většinou se používá jen jako záloha, protože její kapacita stačí jen na několik snímků v plné kvalitě.

 • Interpolace

 • ISO Norma

 • JPEG

 • Kelvin scale

  Jedna ze stupnic pro určení teploty. Kelvinova stupnice nachází uplatnění při vyvážení teploty bílé barvy (angl. White Balance (WB). Vyšší modely digitálních kamer a fotoaparátů lze nastavit při…

 • Kompaktní fotoaparát

  Všeobecné označení pro malý fotoaparát, který je specifický menšími rozměry - lidově kompakt. V odbornějším dělení zahrnuje všechny fotoaparáty, které nespadají do kategorie zrcadlovek, tzn. i…

 • Kompenzace expozice

  Jiný výraz pro korekci expozice, se kterou pracujeme ve fotu a videu. Umožňuje v automatických (Auto, P) nebo poloautomatických (S, T, Tv, A, Av) režimech posouvat expozici ve stupních. Posun je…

 • Komprese

  K nejrozšířenějším normám komprese patří ve fotografii formát JPEG. V audio souborech je to například MP3 a ve videu pak AVI.Kompresí ale dochází k určité ztrátě informací. Nejkvalitnější výsledky…

 • Konvertor

  Změny se dá dosáhnout dvěma způsoby: Konvertor umístíme za objektiv (mezi objektiv a fotoaparát), zpravidla v podobě tubusu s optickým členem. Tato varianta prodlužuje ohnisko (přibližuje), ale…

 • Large format (Velký formát)

  Největší běžné formáty klasické fotografie. Používané rozměry pro formáty filmového materiálu jsou 6 x 9 cm (2,25" x 3,25"), 9 x 12 cm (4" x 5"), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm (5" x 7") a 18 x 24 cm (8" x…

 • LCD

  U fotoaparátů se používají barevné LCD pro promítání obrazu, který snímá objektiv a také pro prohlížení již vyfocených snímků. Displeje se vyrábí v různých velikostech a ty nejmodernější umožňují…

 • Lens - čočka

  Část světelných paprsků se při průchodu rozhraním vzduchu a optického materiálu vždy odrazí. Zbytek prochází do objektivu a láme se, tj. mění se směr jejich pohybu. Soustava čoček (spojek a…

 • Lens adapter

  Adaptéry se nejčastěji používají jako redukční spojovací díl mezi tělem fotoaparátu a objektivem. Častým typem adaptéru jsou například mezikroužky nebo redukční tubusy. Na tyto redukce se nasazují…

 • Lens hood – sluneční clona

  Použití sluneční slony se doporučuje vždy, kdy je to možné, protože její použití může výrazně zvýšit celkový kontrast snímků a zabránit parazitnímu světlu. Sluneční clona navíc slouží jako primární…

 • Li-Ion rechargeable battery, Lithium battery

  Vyrábí se jako akumulátorové bloky, které vyžadují speciální nabíječku, případně se mohou nabíjet přímo v zařízení, pro nějž jsou určeny. Podle výrobců mají různé kapacity a také tvary, a proto tedy…

 • Light meter – expozimetr

  Všechny současné digitální fotoaparáty mají, na rozdíl od těch starších, kinofilmových, expozimetr integrovaný. Ten je tvořen světlocitlivými fotočlánky, které měří intenzitu dopadajícího světla a…

 • Makropředsádka

  Přídavná čočka nebo optická soustava, která se aplikuje přímo na objektiv, nebo pak pomocí redukce na kompaktní fotoaparát. Jejím úkolem je zkrátit ostřící vzdálenost a umožnit snímání objektů v…

 • mAh

 • Makro

 • Megapixel

  V oblasti foto/video se o megapixelech nejčastěji mluví v souvislosti s rozlišením displejů, elektronických hledáčků, monitorů a tabletů, především pak obrazových snímačů. Uvedená rozlišení se…

 • Memory effect – paměťový efekt

  Životnost baterií a akumulátorů se postupně zkracuje, pokud je baterie dobíjena dříve, než je zcela vybita. Paměťový efekt má největší význam u Nikl-kadmiových (Ni-Cd) baterií. Méně důležitý je u…

 • Měření se zvýhodněným středem

  Měření expozice, při kterém se množství světla měří v kruhu kolem středu snímku, přičemž okrajové oblasti nemají na nastavení expozice takový vliv.Tento druh měření se využíval velmi hojně v…

 • MF

 • Microdrive

 • Middle contact

 • Moiré

 • Multi-spot exposure metering – vícebodové měření expozice

 • Negativ

  Negativní filmy se vyrábějí v různých citlivostech a také v různých formátech (kinofilm, svitkový film, ...) Donedávna byl negativní film nejrozšířenějším médiem pro fotografické zaznamenání obrazu…

 • Nepravá zrcadlovka, EVF zrcadovka

  Jako nepravé zrcadlovky (SLR-like, někdy také označované jako EVF zrcadlovky či elektronické zrcadlovky) se označují kompaktní digitální fotoaparáty, které na hledáček zobrazují reálný obraz z…

 • Ni-MH battery

  Akumulátory s hustotou ukládání energie o 100% vyšší než akumulátory NiCd a schopné dodat velký proud, např. při nabíjení blesku víckrát po sobě. Životnost těchto akumulátorů bývá kolem 1000 cyklů…

 • NiCd battery

  NiCd akumulátory měly ale malou kapacitu a trpěly tzv. paměťovým efektem. Ten se ale dá po několikanásobném nabití a opětovném vybití odstranit. Pro co nejlepší využití kaparity se doporučuje NiCd…

 • Noise – šum

  Šum při vysokých citlivostech vzniká velkým zesílením původního signálu a tím se zesílí i případné chyby, nebo malé odchylky mezi jednotlivými body. Takový šum je závislý na velikosti jednotlivých…

 • Noise reduction – redukce šumu

  V režimu redukce šumu pořídí fotoaparát dva záběry: jeden běžný a druhý se stejným nastavením expozice, ale zavřenou závěrkou. Poté může oblasti, které jsou k rušení šumem náchylné, a provést…

 • Objektiv

  Jako primitivní objektiv poslouží jakákoli spojná čočka, či dokonce pouhý otvor v neprůsvitném materiálu (camera obscura), v praxi se soužívá soustav několika různých druhů čoček kvůli potlačení…

 • Ohnisková vzdálenost

  Je to vzdálenost mezi středem čočky a rovinou, na kterou jsou zaostřeny objektivem soustředěné paprsky (kde se protínají všechny přímky, které projdou čočkou). Ve fotografii určuje poměr velikosti…

 • Panoramatický záběr

  Tento režim je vhodný, pokud chcete pokrýt široký úhel scény (až 360 stupňů). Skutečné panoramatické snímky zachycují širší scénu, než snímky s běžným poměrem stran. Některé digitální…

 • Paralaxa

  Při fotografování z velké blízkosti může tato odchylka způsobit oříznutí záběru. Některé fotoaparáty jsou vybaveny hledáčkem s korekčními značkami, zatímco jiné vliv paralaxy automaticky…

 • PC-Synchro cable

  Tento kabel přenáší jen signál k odpálení blesku. Na rozdíl od TTL ovládání blesku zde nejsou přenášeny žádné signály ovládání expozice. Zkratka PC nemá nic společného s osobními počítači,…

 • PictBridge

  Umožňuje tisk z digitálního fotoaparátu bez PC a tiskárna nemusí být vybavena sloty pro paměťové karty. Funguje, jen pokud tiskárna i fotoaparát podporují normu PictBridge.Pict bridge je velmi…

 • Pixel

  Obrazový bod je nejmenší prvek rastrového zobrazení nebo digitálního obrazu a obsahuje informace o intenzitě a barvě světla. Obrazový bod může být čtvercový nebo obdélníkový. Obecně platí, že…

 • Pixel mapping

  Chybějící data jsou dopočítána z hodnot získaných v sousedních bodech. Některé značky tuto funkci nabízejí u svých přístrojů přímo, což je výhoda. Většina výrobců ale vadné pixely tímto způsobem…

 • Polarisation filter – polarizační filtr

  Díky efektu, který poskytuje, je možno odfiltrovat odlesky z nekovových předmětů - tedy od skoro všech předmětů, aspoň trochu se leskne všechno. Tím dochází k daleko sytějšímu podání barev,…

 • Poměrové měření

  Jak v případě kompaktů, tak i DSLR jsou snímače rozděleny na několik pomyslných zón, ze kterých se naměřená data zpracovávají. Takových oblastí mohou být jednotky i desítky. To záleží na…

 • Priorita clony

  Tento režim patří již k pokročilejším funkcím a jeho použití vyžaduje vědomosti o tom, jak nastavením clony ovlivníme výsledný snímek. Proto jím bývají vybaveny přístroje pro náročnější fotografy a u…

 • RAW

  Některé fotoaparáty umožňují uložit obrázek ve formátu RAW. Ten obsahuje přímo signál z CCD snímače, tj. před zpracováním ve fotoaparátu. Soubory RAW jsou obvykle menší než soubory TIFF, protože…

 • Red eye reduction – redukce červených očí

  Červené oči se na fotografiích objevují kvůli odrazu světla blesku od sítnice oka. Vznik tohoto jevu je pravděpodobnější při otevřené zřítelnici a umístění vestavěného blesku v blízkosti osy…

 • Resolution - rozlišení

  U monitoru nebo tiskárny uvádí rozlišení počet obrazových bodů, které lze zobrazit. U zařízení určených k digitalizaci obrazu, např. digitálních fotoaparátů nebo skenerů, uvádí rozlišení počet…

 • Rychlost závěrky

  viz Exposure time - expoziční čas

 • Scenický program

  Scénický program určí, jak má fotoaparát nastavit parametry (např. clona, čas závěrky, režim blesku atd.) podle konkrétní situace. Typickými příklady scénických programů jsou noční scéna, krajina,…

 • Sekvenční snímání

  U běžných přístrojů bývá sekvenšní snímání rychlostí kolem dvou snímků za sekundu, levnější DSLR jsou schopny fotit rychlostí 3 sn/sec a ty o něco výkonnější i 5 sn/sec. Přístroje určené pro…

 • Selective measurement – výběrové měření

  Selektivní měření zabírá větší úhel (obvykle 3 až 20% plochy obrazu) než bodové měření (do 5% plochy obrazu). Výborně se dá použít například na focení portrétů.

 • Self-timer – samospoušť

  Tím je zaručeno ovládání fotoaparátu bez vibrací (pokud je přístroj upevněn na stativu) při dlouhých časech závěrky a také se fotograf může sám dostat do záběru. Samospoušť je většinou se…

 • Shutter – závěrka

  Mechanické systémy mohou být realizovány jako planžety (nebo irisové clony) nebo jako plátěné opony. U digitálních fotoaparátů lze využít i třetí možnost: elektronickou závěrku. Elektronická…

 • Shutter Priority – priorita času

  Tento režim patří k pokročilejším funkcím a jeho použití vyžaduje vědomosti o tom, jak nastavením expozičního času ovlivníme výsledný snímek. Proto jím bývají vybaveny přístroje pro náročnější…

 • Slow synchronisation

  Vzhledem k tomu, že doba trvání záblesku je mnohem kratší než nastavený čas závěrky, odpálí se blesk při otevření závěrky (synchronizace na otevření závěrky) nebo při zavření závěrky …

 • Spot metering – bodové měření

  Používá se hlavně při velkých rozdílech v jasu scény (protisvětlo), při úvahách nad kontrastem scény, při makrofotografii. Problematické je ale pro běžné použití. Je totiž velice přesné a jeho…

 • Stabilizátor

  Pokud systém zjistí neúmyslný pohyb objektivu, opticky nebo elektronicky jej kompenzuje a ustaluje obraz fotografovaného subjektu. Mechanická stabilizace Optická stabilizace - stabilizátor…

 • Studio flash – studiový blesk

  Tyto blesky jsou obvykle tvořeny zábleskovou výbojkou a trvale svítícím světlem, které umožňuje kontrolu expozice, nejsou vybaveny systémem automatického měření a je nutno je nastavovat manuálně.…

 • Světelnost objektivu

  Hodnoty světelnosti jsou udávány základním clonovým číslem, které vyjadřuje poměr ohniskové vzdálenosti [mm] k průměru vstupní pupily [mm]. Pro objektiv se vždy uvádí nejvyšší možná hodnota, používá…

 • Tripod – stativ

  Stativů je celá řada od těch nejmenších stolních, až po velmi stabilní studiové stativy.Při volbě správného stativu je třeba dbát na to, aby byl pro náš přístroj dostatečně pevný a dokázal tak…

 • TTL měření

  TTL měření expozice je dnes pravděpodobně nejrozšířenější způsob měření. Čidlo je umístěno v těle přístroje a měří světlo které již prošlo objektivem. Bere tedy v úvahu nastavenou clonu, ohnisko…

 • USB

  Universal Serial Bus pravděopdobně nahradí sériové a paralelní rozhraní. Nejdůležitější výhody: podpora funkce Plug and Play, připojení "za horka", automatická konfigurace vnějších zařízení…

 • Velikost snímače

  Velikost CCD nebo CMOS snímače zajímá mnoho fotografů proto, protože má nemalý vliv na kvalitu výsledné fotografie především pokud jde o obrazový šum. Nezáleží ovšem jen na velikosti snímače, ale…

 • Viewfinder - hledáček

  U digitálních fotoaparátů jsou rozšířeny následující typy hledáčků: hledáček pravé zrcadlovky neboli TTL hledáček. Tímto hledáčkem vidíme přesně to, co snímá objektiv, protože se na scénu…

 • Vinětace

  Jedná se v podstatě o nestejnoměrné rozložení světla na snímku. To se projevuje tmavnutím rohů obrazu. Vinětace je způsobena jednak optickými zákonitostmi, ale také konstrukcí objektivu, hlavně…

 • Vyrovnávací paměť

  Zápis dat na takovéto paměťové médium je relativně pomalá činnost, proto pokud chceme fotografovat bez pauz pro zápis snímku na kartu, musíme mít v aparátu vestavěnou výkonnou a velkou cache,…

 • White balance – vyvážení bílé barvy

  Vyvážení bílé (white balance) - funkce, která se objevila nejdříve u videokamer a s nástupem digitální fotografie přešla i na fotoaparáty. Možnost vyvážení bílé je jedna z obrovských výhod…

 • xD-Picture Card

  Tato velmi malá digitální paměťová média určená pro digitální fotoaparáty jsou velmi odolná a robustní a podporují rychlé přenosy dat. V budoucnu budou mít kapacitu až 8 GB. V dnešní době jsou k…

 • Zoom

  Lze tak pomocí jediného objektivu přecházet např. ze širokoúhlého snímku na snímek teleobjektivem. Daní za jednoduché nastavování ohniskové vzdálenosti bývá, v porovnání s objektivy pevné ohniskové…

 • Zoom faktor

  Dá se velmi snadno spočítat podle minimální a maximální ohniskové vzdálenosti. Kolikrát se nejširší ohnisko vejde do nejdelšího, tolik je zoom faktor, například zoom o rozsahu 35-105mm je to dlouhé…

 • Zrcadlovka, SLR

  V dnešní době se zrcadlovkou míní zrcadlovka jednooká (v angličtině SLR - Single-lens reflex), u níž je zrcadlo sklopné, a jeden objektiv se tak používá jak pro expozici, tak i pro hledáček, v němž…

 • Želatinový filtr

  Želatinový filtr - u objektivů (hlavně širokoúhlých) které mají extrémně velký přední optický člen, nebo na kterých chybí standardní závit pro, filtry se používají tzv. želatinové filtry. Ty se…

 • Pokus

  Text obsahu -

 • AF asistenční lampa

  Asistenční světlo automatického ostření je malá svítilna, která je umístěná na čelní straně fotoaparátu, případně blesku a slouží k osvětlení fotografované scény. Systém automatického ostření může…

 • Asférická čočka

  Asférické čočky jsou speciální optické členy, které díky své konstrukci eliminují optické vady a navíc zmenšují a zlehčují celou optickou soustav, Pokračujte na Objektivy

 • Bateriový grip

  Přídavné zařízení k elektronickým spotřebičům (fotoaparáty, blesky, stabilizační systémy atd.), které má za úkol zvýšit kapacitu zásoby energie (zpravidla v provedení akumulátoru nebo baterie). Tato…

 • Bracketing

  Nejčastější je posun expozice, tedy expoziční bracketing. Série může mít 3, 5, 7 i více snímku s tím, že jeden záběr je nastaven na střed expozice a ostatní jsou vždy o něco tmavší a další o něco…

 • Dálková spoušť

  Rozeznáváme tři typy dálkových spouští: Analogové (drátěné) - typické pro starší fototechniku, kdy docházelo k mechanickému stisknutí spouště pomocí drátu nebo stlačeného vzduchu. Kabelové - k…

 • Focus peaking

  Pomocné zobrazení v elektronickém hledáčku nebo na LCD displeji. Zobrazuje zaostřenou rovinu pomocí barevně zvýrazněných kontur. Nejčastěji se používá při manuálním ostření.

 • GPS

  Zkratka z anglického Global Positioning System. Systém vzniklý v USA určující polohu přijímače a vysílače v určitých oblastech. Zlidovělý název pro malá zařízení obsažená ve fotoaparátech a mobilních…

 • Hranol (Pentaprismatický hranol)

  Optický hledáček tvoří velmi důležitou a výraznou část každé DSLR. Přesto, že se nijak nepodílí na kvalitě výsledných fotografií, je velmi důležitý. Fotografovi zprostředkovává reálný náhled…

 • Live View

  Anglický výraz pro živý náhled. Ten umožňuje kontrolu kompozice záběru u fotaparátů a kamer přes displej, elektronický hledáček, nebo externí periferie (telefon, NTB externí LCD atd.)

 • Secure Digital (SD/SDHC/SDXC)

  Secure Digital (zkratka SD) je v současnoti nejčastěji používaný typ karet v digitálních fotoaparátech. Má několik podtypů. SD - původní návrh karty počítal s maximální kapacitou 2 GB. SDHC - novější…

 • Low-pass filtr

  Filtr, který se používá při obrazových a zvukových informacích. Jeho úkolem je snížit kvalitu - v obraze například odstraňuje nežádoucí infačervené paprsky, v audiu propouští pouze nízké basové linky.

 • Aliasing

  Chybný projev zvukových a obrazových dat ve vyšší frekvenci. Zařízení, které snímá obraz nebo zvuk neodpovídá kvalitativně vstupním a výstupním hodnotám. Ve videu se projevuje nepřirozeným pohybem.…

 • Antialiasing

  Různé typy procesů sloužící k odstranění aliasingu. Softwarové procesy fungující zpravidla na bázi interpolace, dopočítávání chybějících dat nebo rozostření dat stávajících. Mezi hardwarové…

 • Apochromatický objektiv (APO)

  Většina optických soustav, včetně objektivů, trpí optickou vadou, která se nazývá aberace, nebo též chromatická vada. Projevuje se tak, že se v oblastech s vysokým kontrastem, typicky hranice mezi…

 • Antialiasing filtr

  Jedná se o filtr, který má za úkol snížit vyšší frekvence dat tak, aby nedocházelo k aliasingu. Ve fotu a videu je umístěn před snímačem v podobě jemně matného skla.

 • APS

  Advanced Photo System (APS) je název pro standardizovaný filmový materiál s políčky o rozměru 24x36 mm. Pro tento celuloidový svitek se všeobecně zažil název kinofilm nebo formát 35 mm. U současných…

 • Centrální závěrka

  Běžné fotoaparáty používají dva typy závěrky, centrální a štěrbinovou. Štěrbinová je posazena co neblíže snímací ploše (snímač, kinofilm atd.). Centrální je naopak konstruována tak, že je co nejblíže…

 • DSLR

  Zkratkou DSLR jsou všeobecně označovaný fotoaparáty kategorie JEDNOOKÁ DIGITÁLNÍ ZRCADLOVKA. Konstrukčně jde o takové přístroje, které jsou vybaveny optickým hledáčkem napojeným na objektiv.…

 • Dynamický rozsah

  Dynamickým rozsahem ve fotografii je myšlen rozsah světla od nejtmavšího místa až po nejsvětlejší. Tento údaj se uvádí v expozičních krocích (EV). Nejvýkonnější současné fotoaparáty mají dynamický…

 • Efektivní rozlišení

  Efektivní rozlišení je údaj o počtu obrazových bodů, které se bezprostředně podílí na tvorbě obrazu. V minulosti bylo udávané rozlišení vyšší než efektivní. Některé pixely se nepodílely na přímém…

 • Expoziční bracketing

  Série může mít 3, 5, 7 i více snímku s tím, že jeden záběr je nastaven na střed expozice a ostatní jsou vždy o něco tmavší a další o něco světlejší. Z podobného setu fotografií lze potom skládat tzv.…

 • Externí blesk

  Externí blesk je přídavné zařízení, které generuje světlo krátkým zábleskem a pomáhá tak nasvítit tmavou scénu. S fotoaparátem je propojen buď sáňkami blesku, nebo synchronizačním kabelem. K bleskům…

 • Foveon snímač

  Digitální obrazový snímač typický pro fotoaparáty Sigma. Při svém uvedení byl revoluční vrstvenou skladbou, díky které je každá jedna buňka schopná zpracovat informace o všech třech barvách RGB…

 • Fresnelova čočka

  Čočka, která je specifická svojí kruhovou povrchovou strukturou. Díky této speciální úpravě je zachováno maximum optických vlastností (zvětšení) a přitom dochází ke snížení hmotnosti a tloušťky čočky…

 • Manuální nastavení ISO

  Na rozdíl od kinofilmových přístrojů, kde byla citlivost dána použitým filmem, lze u digitálních fotoaparátů měnit ISO před každou fotografií. Většina současných fotoaparátů disponuje dvěma režimy…

 • Manuální vyvážení bílé (manual WB)

  Pokročilejší fotoaparáty mají, kromě automatického a předdefinovaného vyvážení bílé, také možnost ručního nastavení korekce barevné teploty. Kalibrace se provádí pomocí neutrální šedé destičky,…

 • Nejdelší čas expozice

  Je to maximální doba, po kterou fotoaparát dokáže exponovat 1 snímek (fotit jeden snímek).

 • Nejkratší čas expozice

  Je to nejkratší čas expozice jednoho snímku, který dokáže fotoaparát dosáhnout. Pokud je uveden nejkratší čas expozice např. 1/4000sec., tak fotoaparát nedokáže vyvinout rychlost expozice 1/6000 sec.

 • Nekomprimovaný formát

  Může jím být formát TIFF, BMP či RAW. Nekomprimované formáty se používají spíše v případě požadavků nejvyšší možné kvality. Zabírají tedy podstatně více místa na paměťové kartě, než formáty…

 • Očnice

  Je součástí hledáčku - malý, obvykle gumový kus (kukátko), ke kterému se přikládá oko. Většina DSLR ji má snadno výměnnou jednak proto, že je možné pořídit různé varianty vyhovující různým lidem …

 • Optický hledáček

  Některé fotoaparáty mají optický hledáček. Je to prakticky malé optické zařízení zabudované do fotoaparátu, které umožňuje pozorovat fotografovanou scénu, aniž bychom použili LCD displej. Optický…

 • Paměťová karta

  Různé fotoaparáty podporují různé paměťové karty. Ty se pak liší, kapacitou, rychlostí zápisu a čtením, náchylností k rozbití, odolností např. vůči rentgenovému záření, nebo vodě a také samozřejmě…

 • Plně automatický režim (P)

  Je to plně automatický režim, při kterém fotoaparát sám nastavuje hodnoty hlavně clony a expozice, popř. sílu záblesku, atd.

 • Podvodní obal

  Na většinu fotoaparátů se dá pořídit vhodný univerzální obal za dostupnou cenu, který umožňuje používat fotoaparát, nebo kameru pod vodní hladinou. Univerzální obaly většinou nabízejí možnost…

 • Priorita času závěrky (S)

  Je to takový poloautomatický režim, kdy manuálně určujete hodnotu závěrky (expoziční čas) a na základě toho automat určí hodnotu clony.

 • Plný manuál expozice a závěrky (M)

  Manuální režim, při kterém můžete libovolně a nezávisle měnit hodnotu závěrky (expozice) i hodnotu clony.

 • Předsklopení zrcátka (Mirror lock-up)

  Sklopení zrcátka nutné před pořízením snímku může způsobit mírné vibrace fotoaparátu, které se při delších expozičních časech mohou projevit neostrým snímkem. Proto většina DSLR má v menu možnost…

 • Redukce šumu

  Viz noise reduction.

 • Režimy blesku

  Fotoaparát dokáže na základě Vašeho výběru měnit způsob záblesku: - Režim červených očí = fotoaparát několikrát zableskne ještě před expozicí a tím se snaží minimalizovat takzvané červené oči.…

 • Rozsah ISO

  Je to rozmezí, ve kterém je možno buď automaticky, nebo manuálně měnit citlivost snímače - tedy jako kdybychom měnili film za více nebo méně citlivý. Tím, že zvýšíme citlivost např. ze 100 na 800 ISO…

 • Ruční ostření (Manual focus)

  Je k použití tam, kde selhává autofokus (např. ve tmě apod.). Využitelné je zejména na fotoaparátech s měnitelným objektivem, které nabízejí ostřící kroužek a většinou i hledáček. Méně pohodlné je…

 • Saturace

  Sytost barev.

 • Selektivní (parciální) barva

  Režim fotografování (nebo grafická úprava fotografie), ve kterém si uživatel vybere z nabídky jednu barvu, kterou fotoaparát zaznamená věrohodně a zbytek spektra převede do odstínů šedi.

 • HDR

  Vysoce dynamický rozsah. Jde o různé způsoby úpravy fotografií. Ty jsou zastoupeny přímo ve snímacích zařízeních - fotoaparátech, telefonech atd., nebo v postprocesu v grafických editorech. Základní…

 • 3D fotografie

   

 • XQD karty

  Ty nejrychlejší modely dosahují v současné době přenosových rychlostí až kolem 500 MB/s. Pokračujte na XQD karty

 • AE lock

  Zkratka z anglického výrazu pro uzamčení expozice. Používáme pro zablokování právě naměřených expozičních hodnot (citlivosti, clony a času). To má využití například při sjednocení expozice u více…

 • Barevná hloubka

  Hodnota z grafické terminologie, která uvádí kolik bitů je potřeba na určení jedné barvy. Jinými slovy kolik místa v paměti zabere definice barvy v jednom pixelu. Standardní zařízení (např.…

Přihlásit

Přihlásit pomocí Facebooku

nebo e-mailem


Košík

Způsoby doručení

Doprava zdarma od 5 000 Kč

Nahrát

Používáme cookies, abychom Vám mohli nabídnout nejlepší možné služby na našich webových stránkách. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využíváním cookies a využití osobních údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a v reklamních sítích na dalších webech.
Dozvědět se víc
Rozumím