Písmeno A

Aberace (Chromatická aberace)

Je druh optické vady, kterou způsobuje rozdílné lámání světla a jeho barevných složek v každé čočce nebo celé optické soustavě. Projevuje se zpravidla fialovou konturou v kontrastních částech a…

AC adaptér

Síťový zdroj, zařízení, které slouží k napájení celé řady elektrických spotřebičů. Usměrňuje elektrický proud na požadované hodnoty. Původ AC je z angl. výrazu alternating current (střídavý proud).

AD převodník

Důvodem tohoto převodu je umožnění zpracování původně analogového signálu v počítačích.

Auto bracketing (AEB)

Lidově se této funkci říká expoziční vějíř. Při jeho aktivaci vytvoří přístroj obvykle sérii 3, 5, případně 7 fotografií s drobným posunem expozice. Jednoduše jednu fotografii vytvoří tak, aby byla…

Autofokus (AF)

Výkonnější fotoaparáty mají samozřejmě možnost přepnout i na manuální, tedy ruční ostření. To je ale daleko pomalejší a hodí se především na focení statických předmětů. Autofokus ke své správné…

Autofokusový bod (AF bod / ostřící bod)

Každý přístroj vybavený systémem automatického zaostřování má k dispozici určitý počet zaostřovacích bodů. Jejich množství se liší a čítá jednotky až stovky ostřících zón. Zaostřovací body nejen…

AiAF (AI FOCUS / AF-A / A-AF)

V tomto ostřícím režimu fotoaparát automaticky detekuje, zda je ústřední motiv fotografie v pohybu, nebo se zastaví a podle toho upravuje ostřící algoritmus. V praxi se ale tento režim nedoporučuje.…

Average metering

Jedná se o nejpoužívanější způsob měření expozice u všech současných fotoaparátu. V závislosti na výrobci a konkrétním modelu může nést označení také: celoplošné, zónové, maticové, multi-zone,…

Aperture Priority

Anglický výraz pro prioritu clony. To je poloautomatický expoziční režim při focení i natáčení vida. Při použití tohoto režimu nastavíme v zařízení požadovanou clonu a fotoaparát nebo kamera za nás…

AF asistenční lampa

Asistenční světlo automatického ostření je malá svítilna, která je umístěná na čelní straně fotoaparátu, případně blesku a slouží k osvětlení fotografované scény. Systém automatického ostření může…

Asférická čočka

Asférické čočky jsou speciální optické členy, které díky své konstrukci eliminují optické vady a navíc zmenšují a zlehčují celou optickou soustav, Pokračujte na Objektivy

Aliasing

Chybný projev zvukových a obrazových dat ve vyšší frekvenci. Zařízení, které snímá obraz nebo zvuk neodpovídá kvalitativně vstupním a výstupním hodnotám. Ve videu se projevuje nepřirozeným pohybem.…

Antialiasing

Různé typy procesů sloužící k odstranění aliasingu. Softwarové procesy fungující zpravidla na bázi interpolace, dopočítávání chybějících dat nebo rozostření dat stávajících. Mezi hardwarové…

Apochromatický objektiv (APO)

Většina optických soustav, včetně objektivů, trpí optickou vadou, která se nazývá aberace, nebo též chromatická vada. Projevuje se tak, že se v oblastech s vysokým kontrastem, typicky hranice mezi…

Antialiasing filtr

Jedná se o filtr, který má za úkol snížit vyšší frekvence dat tak, aby nedocházelo k aliasingu. Ve fotu a videu je umístěn před snímačem v podobě jemně matného skla.

APS

Advanced Photo System (APS) je název pro standardizovaný filmový materiál s políčky o rozměru 24x36 mm. Pro tento celuloidový svitek se všeobecně zažil název kinofilm nebo formát 35 mm. U současných…

AE lock

Zkratka z anglického výrazu pro uzamčení expozice. Používáme pro zablokování právě naměřených expozičních hodnot (citlivosti, clony a času). To má využití například při sjednocení expozice u více…

APAS

Systém autonomního obletu překážek u dronů.

AMOLED

Typ matrice displejů/monitorů s nekonečně velkým kontrastem, jelikož každý pixel svítí samostatně, černý pixel znamená vypnutý pixel a tím pádem je černá opravdu černou. Oproti IPS mívají tyto…

Active Track

Automatický režim sledování subjektu pomocí označení a následného automatizovaného letu.

Asteroid

Automatický mód umožňující vytvořit efektní záběr s oddálením dronu a vytvořením planetky.

AWL

Advanced Wireless Lighting - pokročilý systém propojení fotoaparátů a blesků Nikon, který využívá kombinaci optické a radiové komunikace.

Auto Keystone correction

Funkce projektoru, kdy podle míry náklonu pozná, v jakém úhlu je optika k projekční (vertikální) ploše. Díky tomu plně automaticky ve vteřině vyrovná strany obrazu.