Písmeno C

Card adapter

Zpravidla se používá pro převod z menších médií na větší formát. Adaptéry existují v mnoha provedeních. V minulosti byla nejčastěji používaná verze redukce pro převod malých paměťových karet na 3,5"…

Card reader / writer (Čtečka paměťových karet)

Slouží k přenosu dat zpravidla do počítače případně jiných periferií, která data promítají nebo zálohují. Vyskytuje se ve dvou provedeních: Integrovaná - čtečka je již zabudovaná v zařízení např.…

CCD

Význam zkratky CCD je z anglického Charge-Coupled Device. To by se dalo přeložit jako „zařízení s vázanými náboji“. V oblasti foto a video…

Centre-weighted average metering

Při měření expozice se zvýhodněným středem měří expozimetr množství světla v kruhu kolem středu snímku, přičemž okrajové oblasti nemají na nastavení expozice takový vliv.Tento druh měření se v…

CF

Karty Compact Flash (CF) patřily v minulosti k jednomu z nejrozšířenějších paměťových médií v oblasti fototechniky. Postupně většina výrobců přešla na karty s fyzicky menší velikostí SD. CF karty…

Citlivost ISO

Citlivost je schopnost světlocitlivého materiálu zachytit určitou hladinu světla. U kinofilmových materiálů se pro citlivost používala různá označení, například ASA nebo DIN. U digitální foto a…

Clona

Clona je mechanismus, který reguluje množství světla procházejícího objektivem fotoaparátu. Světlo je regulováno lamelami, které zajišťují zmenšení, nebo zvětšení otvoru, kterým objektiv propouští…

Colour depth

Pravé barvy (true colour) vyžadují barevnou hloubku 8 bitů na každou primární barvu, tj. celkem 24 bitů. V tomto případě je využito 8 bitů (256 možných kombinací) pro každý bod a základní barvu. U…

Colour noise

Colour noise neboli barevný šum vzniká při zesílení signálu na snímači, který se stane světlocitlivějším, ale zároveň začne generovat zvýšenou hladinu šumu.  Druhým důvodem vzniku šumu je extrémně…

Compression

Mezi rozšířené normy komprese patří ve fotografii JPEG. Kompresí ale dochází k určité ztrátě informací. Nejkvalitnější výsledky jsou z tzv. nekomprimovaných formátů, například z RAW. Tyto soubory…

Converter (Lens converter)

Změny se dá dosáhnout dvěma způsoby: Konvertor umístíme za objektiv (mezi objektiv a fotoaparát), zpravidla v podobě tubusu s optickým členem. Tato varianta prodlužuje ohnisko (přibližuje), ale…

Crop faktor

Primárně se používá z důvodu sjednocení rozdílně vzdálených objektivů od různých velikostí snímače (nebo materiálu). Sjednocení probíhá díky přepočtu na kinofilmové políčko, proto se Crop faktor…

Čtečka karet

Slouží k přenosu dat zpravidla do počítače případně jiných periferií, která data promítají nebo zálohují. Vyskytuje se ve dvou provedeních: Integrovaná - čtečka je již zabudovaná v zařízení např.…

Centrální závěrka

Běžné fotoaparáty používají dva typy závěrky, centrální a štěrbinovou. Štěrbinová je posazena co neblíže snímací ploše (snímač, kinofilm atd.). Centrální je naopak konstruována tak, že je co nejblíže…

Čipset

Hlavní funkční „čip“ mobilních zařízení, který v sobě integruje především procesor a grafické jádro.

CineSFX

Umožňuje přizpůsobit chování světla, aby simulovalo blesk, světlo ohně nebo blikání CRT televize a další scény.

C-Log

Umožňuje získat záznam v širším dynamickém rozsahu.

Canon EOS R

Plnoformátový bezzrcadlový fotoaparát značky Canon.

CLS

Systém kreativního osvětlení Nikon. Jednotlivá zařízení spolu komunikují pomocí IR, nebo radiového signálu a jejich komunikace pomáhá k dosažení ideálního nastavení zábleskových jednotek.

CMOS

Z anglického Complementary Metal–Oxide–Semiconductor. Nejrozšířenější typ snímačů v digitálních fotoaparátech a kamerách. Vytlačil původně používané CCD snímače.

C-Lock

Funkce typická pro produkty Olympus. Umožňuje uzamykání pouze vybraných tlačítek.