Písmeno P

Panoramatický záběr

Tento režim je vhodný, pokud chcete pokrýt široký úhel scény (až 360 stupňů). Skutečné panoramatické snímky zachycují širší scénu, než snímky s běžným poměrem stran. Některé digitální…

Paralaxa

Při fotografování z velké blízkosti může tato odchylka způsobit oříznutí záběru. Některé fotoaparáty jsou vybaveny hledáčkem s korekčními značkami, zatímco jiné vliv paralaxy automaticky…

PC-Synchro cable

Tento kabel přenáší jen signál k odpálení blesku. Na rozdíl od TTL ovládání blesku zde nejsou přenášeny žádné signály ovládání expozice. Zkratka PC nemá nic společného s osobními počítači,…

PictBridge

Umožňuje tisk z digitálního fotoaparátu bez PC a tiskárna nemusí být vybavena sloty pro paměťové karty. Funguje, jen pokud tiskárna i fotoaparát podporují normu PictBridge.Pict bridge je velmi…

Pixel

Obrazový bod je nejmenší prvek rastrového zobrazení nebo digitálního obrazu a obsahuje informace o intenzitě a barvě světla. Obrazový bod může…

Pixel mapping

Chybějící data jsou dopočítána z hodnot získaných v sousedních bodech. Některé značky tuto funkci nabízejí u svých přístrojů přímo, což je výhoda. Většina výrobců ale vadné pixely tímto způsobem…

Polarisation filter – polarizační filtr

Díky efektu, který poskytuje, je možno odfiltrovat odlesky z nekovových předmětů - tedy od skoro všech předmětů, aspoň trochu se leskne všechno. Tím dochází k daleko sytějšímu podání barev,…

Poměrové měření

Jak v případě kompaktů, tak i DSLR jsou snímače rozděleny na několik pomyslných zón, ze kterých se naměřená data zpracovávají. Takových oblastí mohou být jednotky i desítky. To záleží na…

Priorita clony

Tento režim patří již k pokročilejším funkcím a jeho použití vyžaduje vědomosti o tom, jak nastavením clony ovlivníme výsledný snímek. Proto jím bývají vybaveny přístroje pro náročnější fotografy a u…

Paměťová karta

Různé fotoaparáty podporují různé paměťové karty. Ty se pak liší, kapacitou, rychlostí zápisu a čtením, náchylností k rozbití, odolností např. vůči rentgenovému záření, nebo vodě a také samozřejmě…

Plně automatický režim (P)

Je to plně automatický režim, při kterém fotoaparát sám nastavuje hodnoty hlavně clony a expozice, popř. sílu záblesku, atd. Oproti atomatickému…

Podvodní obal

Na většinu fotoaparátů se dá pořídit vhodný univerzální obal za dostupnou cenu, který umožňuje používat fotoaparát, nebo kameru pod vodní hladinou. Univerzální obaly většinou nabízejí možnost…

Priorita času závěrky (S)

Je to takový poloautomatický režim, kdy manuálně určujete hodnotu závěrky (expoziční čas) a na základě toho automat určí hodnotu clony.

Plný manuál expozice a závěrky (M)

Manuální režim, při kterém můžete libovolně a nezávisle měnit hodnotu závěrky (expozice) i hodnotu clony.

Předsklopení zrcátka (Mirror lock-up)

Sklopení zrcátka nutné před pořízením snímku může způsobit mírné vibrace fotoaparátu, které se při delších expozičních časech mohou projevit neostrým snímkem. Proto většina DSLR má v menu možnost…

Pancake

Nebo také palačinka. Jedná se o typ objektivu, charakteristický nízkou výškou.

PPI

Pixels per inch – určuje jemnost rastru (základní struktury) displeje. Čím vyšší je hodnota PPI, tím vyšší je kvalita a lépe se s displejem pracuje.

Post Focus

Funkce založená na 4K videu, která po nahrání umožňuje vybrat místo, které chcete mít zaostřené. Případně pospojovat několik snímků dohromady a vytvořit tak fotku s vyšší hloubkou ostrosti než při…

Přepal / Přeexpozice

Světlé místo v záznamu (fotografie/video), kde již není zaznamenán žádný obraz, pouze přesvícená plocha.

Picture Control

Předdefinované režimy fotoaparátů Nikon, ve kterých lze upravit jas, kontrast, ostrost a barevnost záznamu.

Picture Style

Předdefinované režimy fotoaparátů Canon, ve kterých lze upravit jas, kontrast, ostrost a barevnost záznamu.