PN: DJI0121-07, ID: 021453

DJI kvadrokoptéra F450 H3-2D pro GoPro HERO3

Sháníte DJI kvadrokoptéra F450 H3-2D pro GoPro HERO3?

„DJI kvadrokoptéra F450 H3-2D pro GoPro HERO3“ již není v prodeji.

Vybrat můžete z nabídky:

a nebo nás kontaktujte, poradíme vám.

Stavebnice mechaniky quadrokoptéry pro rekreační i poloprofesionální létání v rozsypu. Po doplnění RC soupravou (aspoň 6 kanálů), řídící jednotkou a 3S nebo 4S pohonným Li-po akumulátorem získáte vynikající platformu pro další pokusy s multikoptérami - od prostého poletování pro radost až k leteckému snímkování nebo FPV létání. Produktová sekce: Outdoorové kamery Různé

Parametry a popis

Základem draku modelu jsou dvě středové kompozitové desky, které nesou řídící elektroniku, pohonný akumulátor a případné "užitečné zatížení". Na spodní desce jsou (technikou plošných spojů) vytvořené vodivé cesty zajišťující rozvod napájení jednotlivých regulátorů a omezující tak množství kabelů na palubě - představuje to také významnou úsporu hmotnosti. Motory jsou neseny na příhradových ramenech vylisovaných z pevného plastu plněného skelnými vlákny se zalisovanými mosaznými pouzdry pro šrouby.

Celá montáž draku je velmi jednoduchá - zahrnuje připájení napájecích kabelů regulátorů ke spodní desce a sešroubování středových desek s rameny a motory pomocí dodávaných imbusových šroubů - nezapomeňte je zajistit pomocí vhodného prostředku pro zajišťování šroubových spojů - ZAP Z-42, modrý Loctite apod.

Model pohání čtveřice střídavých motorů s rotačním pláštěm C2212-0920, jejich otáčky jsou ovládány čtyřmi 30 A opto regulátory - to umožňuje pro napájení použít jak Li-po tříčlánek, tak i čtyřčlánek. Součástí stavebnice jsou i dva páry vrtulí (pravotočivá/levotočivá) 10x4,5", které použijete při napájení ze tříčlánku, a dva páry vrtulí 8x4,5", které použijete při napájení z Li-po čtyřčlánku. Pro všeobecné poletování a letecké snímkování je vhodné napájení 3S, pro akrobatické létání můžete shledat jako vhodnější napájení 4S s rychlejší odezvou rychle se točících vrtulí o menším průměru.

Stavebnice obsahuje: kompozitové a plastové díly draku, 4 střídavé motory C2212-920, 4 střídavé regulátory 30A Opto, dvě sady vrtulí (2 páry 10x4.5“ pro napájení 3S, 2 páry 8x4.5“ proi napájení 4S), spojovací materiál a návod.


Naza-M V2 + GPS

Mozkem systému NAZA-M V2 je řídící jednotka přijímající povely z přijímače RC soupravy a data o poloze multikoptéry, výšce a směru letu z integrované jednotky inerciálních čidel (tříosý gyroskop a akcelerometr) a integrovaného barometrického výškoměru, popř. z externího GPS modulu (prodává se zvlášť). Na základě těchto dat potom řídící jednotka vydává povely pro čtyři až osm regulátorů ovládajících motory kvadrokoptéry, hexakoptéry či oktakoptéry. NAZA-M V2 umožňuje řídit kvadrokoptéry v uspořádání I4, X4, hexakoptéry s motory na šesti ramenech v uspořádání I6, X6, hexakoptéry s dvojicemi protiběžných rotorů na třech ramenech v uspořádání IY6, Y6, oktakoptéry s motory na osmi ramenech.

NAZA-M V2 může přijímat povely řízení ze všech běžných RC souprav - 2,4GHz, FM/PCM nebo s multiplexovaným výstupem PPM a přijímače se sběrnicí S-Bus. RC soupravy musí mít nejméně čtyři kanály pro ovládání základních funkcí (klonění, klopení, bočení a plyn) a nejméně jeden další kanál s nejraději třípolohovým přepínačem pro přepínání letových režimů. Na programové vybavení vysílače je NAZA-M V2 nenáročná, používá se program pro akrobatická letadla a budete potřebovat pouze funkce nastavení smyslu a velikosti výchylek. Vše ostatní "obstará" řídící jednotka. Optimální je použití počítačové RC soupravy s aspoň osmi kanály, protože poté můžete použít i užitečné pomocné funkce, jako je dálkové nastavování zisku gyroskopického systému pro jemné dolaďování za letu, přepínání režimů inteligentního ovládání směru nebo ovládání dvouosého závěsu kamery.

Výstupní signál pro regulátory otáček má pro zajištění okamžité reakce opakovací frekvenci ("Frame rate") 400 Hz - optimální je použít jednotku s regulátory DJI, které jsou pro práci s NAZA-M speciálně přizpůsobeny a nevyžadují žádné další nastavování nebo programování, což zvláště začínajícímu multikoptéristovi ušetří spoustu starostí. Hodláte-li použít jiný typ regulátorů, ujistěte se předem, že dokáží takový řídící signál zpracovávat.
Dva výstupy s automatickou stabilizací pro ovládání výkyvného závěsu kamery nebo jiného užitečného zatížení mají opakovací frekvenci nastavitelnou (50/100/200/400 Hz), takže můžete použít jak běžná analogová serva, tak rychlá digitální.

NAZA-M V2 může pracovat ve třech letových režimech:

  • V režimu ručního ovládání "Manual Mode" pilot ručně ovládá multikoptéru ve všech osách (podobně jako klasický vrtulník) - to je režim vhodný pro sportovní a akrobatické létání
  • V režimu stabilizace polohy "Atti. Mode" řídící jednotka automaticky stabilizuje polohu (náklon) multikoptéry ve všech osách; povely z RC soupravy slouží k uvedení modelu do pohybu v příslušné ose rychlostí úměrnou velikosti výchylky ovladače na vysílači, stabilitu modelu (náklon) zajišťuje autopilot sám. Stabilizována je pouze poloha (náklon) modelu, nikoliv zeměpisná pozice (tj. pokud např. bude foukat vítr, bude visící model snášen v jeho směru, ale poletí stabilně ve stálé výšce). Při ztrátě řídícího signálu z vysílače model přechází do základního fail-safe režimu - model stabilně visí ve stálé výšce. Toto je režim vhodný pro letecké snímkování, kdy automatická stabilizace pilotovi "uvolňuje ruce" pro další činnost nesouvisející přímo s řízením modelu.
  • V režimu GPS stabilizace polohy "GPS Atti. Mode" řídící jednotka automaticky stabilizuje multikoptéru ve všech osách; povely z RC soupravy slouží k uvedení modelu do pohybu v příslušné ose rychlostí úměrnou velikosti výchylky ovladače na vysílači, stabilitu modelu zajišťuje autopilot sám. Pro použití tohoto režimu je nutno nainstalovat a připojit modul GPS/kompasu (magnetometru) který dodává dodatečné údaje o zeměpisné pozici (délce, šířce, výšce) a kursu. Díky tomu je automaticky stabilizována nejen poloha modelu, ale i jeho zeměpisná pozice. Při ztrátě řídícího signálu z vysílače model použije jeden ze dvou dostupných pokročilých fail-safe režimů - buď automaticky přistane po krátké prodlevě ve visení na místě, kde se právě nachází ("Landing"), nebo se po krátké prodlevě ve visení vrátí do okruhu 10 m od místa vzletu uloženého v paměti řídící jednotky a po prodlevě 15s ve visení automaticky přistane ("Go Home"). Let zpět se odehraje ve výšce 20 m nebo vyšší - nachází-li se model v okamžiku aktivace fail-safe v nižší výšce, nejprve vystoupá do 20 m a poté zahájí návrat domů. V režimu GPS stabilizace jsou k dispozici i funkce inteligentního ovládání směru - můžete volit režim "Course Lock", v němž příď modelu vždy míří v přednastaveném směru bez o hledu na to, kam letí model nebo režim "Home Lock", v němž příď modelu stále míří ve směru přímky procházející místem vzletu a aktuální pozicí multikoptéry.

Pro nastavování řídící jednotky slouží komfortní počítačový program (pro operační systémy Windows XP SP3, Windows 7 a 8) - osobní počítač se připojuje pomocí USB kabelu. Obslužný program umožňuje vedle volby typu multikoptéry, nastavení parametrů RC soupravy pro ovládání (včetně kalibrace ovladačů) v rozsáhlé míře nastavovat parametry autopilota pro automatickou stabilizaci v jednotlivých osách, přičemž zisk gyroskopického systému je možno dolaďovat i dálkově za letu (vždy 1 nebo 2 osy). V případě potřeby je možno kalibrovat čidla inerciální jednotky nebo GPS modulu (pokud jej používáte). Dále lze přednastavit nouzové režimy fail-safe, režimy inteligentního ovládání směru, parametry pro řízení a stabilizaci dvouosého závěsu kamery nebo parametry monitoru sledujícího napájecí napětí. Obslužný software stejně jako firmware řídící jednotky je upgradovatelný, aktuální verze jsou volně ke stažení na webových stránkách výrobce DJI.

Napájení systému zajišťuje stabilizátor tvořící zvláštní jednotku PMU opatřenou porty pro připojení GPS modulu a připravovaného stabilizovaného závěsu Zenmuse H3-2D pro kamery Go Pro. Pro napájení je možno použít LiPo akumulátor 2-6S, tj. jednotku napájení můžete připojit přímo k pohonnému akumulátoru multikoptéry. Napětí napájecího akumulátoru je sledováno inteligentním programem s nastavitelnými dvěma úrovněmi ochrany, takže NAZA-M V2 vás bude intenzívním červeným blikáním LED indikátoru včas varovat, že je třeba přistát vzhledem k blížícímu se vyčerpání energie pohonného akumulátoru.

Signalizaci provozních stavů zajišťuje zvláštní LED modul, který je opatřen rovněž Micro-USB portem pro komunikaci s PC pro nastavování řídící jednotky nebo aktualizaci firmwaru. Oddělení LED modulu od jednotky napájení (jak tomu bylo u původního systému NAZA-M) umožňuje jeho snadnější instalaci na multikoptéru do polohy zaručující nerušenou viditelnost za letu a snadnou přístupnost USB konektoru pro nastavování řídící jednotky s pomocí PC.

Přídavný modul GPS senzoru a kompasu (magnetometru) pro řídící jednotku NAZA-M V2 pro multikoptéry umožňuje provoz řídící jednotky v letovém režimu GPS stabilizace "GPS Atti. Mode" s automatickou stabilizací polohy (náklonu) modelu a jeho zeměpisné pozice. GPS modul se montuje na nemagnetický držák co nejdále od motorů, silových vodičů a elektroniky modelu pro omezení rušivých vlivů. Základní nastavení a kalibrace čidla je součástí nastavení řídící jednotky NAZA-M V2 a provádí se s pomocí obslužného PC softwaru pro tuto jednotku. V polních podmínkách se provádí ještě velmi jednoduchá a rychlá kalibrace kompasu před prvním vzletem.

Sada NAZA-M V2 + GPS combo obsahuje: řídící jednotku MC, jednotku napájení PMU, USB kabel, LED modul, čidlo GPS/kompas, držák čidla , propojovací kabely pro připojení přijímače, oboustrannou pěnovou lepící pásku a český návod (originální anglický návod je ke stažení na webových stránkách výrobce DJI).

Zenmuse H3-2D

2-osý profesionální gimbal s vysokým výkonem
DJI Zenmuse H3-2D patří mezi špičku v gimbalech určených pro kamery GoPro Hero3. Se svojí vyskou přesností, vysokou schopností stabilizovat, nízkou hmotnostní a funkcí Plug and Play je tento gimbal široce používán ve filmových a televizních produkcích, v reklamních studiích pro pořizování leteckých snímků a video záznamů. I při vysokých rychlostech dokáže gimbal stabilizovat kameru s vysokou přesností. Přesnost kontrolního úhlu je 0,08°, takže fotka, nebo video výstup je v nejvyšší kvalitě.

Snadná instalace, Plug and Play
Není nutné žádné nastavení, žádné úpravy těžiště, žádné úpravy parametrů v softwaru. Proces instalace je velmi jednoduchý a díky Plug and Play je možné gimbal ihned používat.

Určeno pro GoPro Hero3
H3-2D je určen pro kvalitní kamery GoPro Hero3. V budoucnu pomocí aktualizace firmware bude možnost dálkově ovládat kameru (zapínání/vypínání nahrávání videa, fotografovaní, atd.)

Kompatibilita s řídícími systémy DJI
H3-2D je plně kompatibilní s řídícími systémy DJI a umožňuje komunikaci mezi řídící jednotkou multicoptery a řídící jednotkou gimbalu.

  • podporuje Wookong-M, NAZA-M V1, NAZA-M V2, Phantom
  • v boucnu bude podpora Ace One, Wookong-H, NAZA-H
  • nepodporuje NAZA-M Lite

Řídící jednotka Zenmuse H3-2D
Řídící jednotka H3-2D vychází z osvědčené řídící jednotky Zenmus Z15. V kombinaci vysoce přesných snímačů a kvalitních střídavých motorů poskytuje H3-2D nejvyšší úroveň stabilizace.

IMU modul
Nezávislý, vysoce přesný IMU modul poskytuje přesné údaje o poloze a řízení se zpětnou vazbou umožňuje vysokou přesnost řízení. Bez požadavku na komplexní instalaci a připojení mnoha vodičů je montáž velmi snadná a zůstává stabilní za letu.

Extrémně lehký s pevnou konstrukcí
Slitina hliníku a kvalitní mechanické zpracování dává závěsu extrémně nízkou hmotnost (230g vč. kamery GoPro Hero3).

Ideální volba pro Phantoma a Flame Weel
Konstrukce závěsu umožňuje snadnou montáž na model Phantom, ale i na další multicoptery z produkce DJI. U modelu Phantom je potřeba dokoupit upgrade kit, který umožní ovládání náklonu kamery. Pro použití závěsu nejsou nutné žádné kanály navíc.

Aktualizace softwaru
Software gimbalu lze snadno aktualizovat pomocí asistenčního softwaru

Délka [mm] 450
Průměr nosného rotoru [mm] 254
Hmotnost (prázdná) [g] 282
Hmotnost letová [g] 800 - 1600
Ovládané funkce M(4),Kl,Kp,Vr,Gyro
Stavební náročnost S1
Náročnost pilotáže P1
 
Další parametry
Značka: Různé

Kompletní parametry a popis výrobce Sbalit parametry a popis

Nahoru

Související články s DJI kvadrokoptéra F450 H3-2D pro GoPro HERO3

 • Netradiční fotografie z výšky na dosah ruky Netradiční fotografie z výšky na dosah ruky

  Fotografování z výšky znamená pro mnoho fotografů jasně úzkou specializaci, která je spojena s focením z letadel či helikoptér. Výsledkem jsou nádherné snímky krajin či měst, tak jak je lidské oko vidí jen málokdy. Právě to z těchto fotografií dělá lukrativní snímky, které jen tak nezapadnou. Jak však na tyto fotky?

Další články v magazínu

Nahoru

Komentáře (1)

Zobrazeny komentáře (1)

 • 1

  Korč

  Nyní máte navíc možnost si kvadroptéru zapůjčit a vyzkoušet u vás doma či na nějaké party. V rámci naší půjčovny nabízíme model F310 Phantom 2 VISION RC set, který si lze zapůjčit již od 1500 Kč na den. V případě, že byste si kvadroptéru chtěli půjčit na dlouhodobý projekt, tak vám vypracujeme individuální nabídku.

  Kryštof Korč - Megapixel, Zástupce vedoucího a specialista na foto a studio techniku, 24.04.2014 | Reagovat

Všechny komentáře

Vložit nový komentář

: *

:

: *


Tip: odkaz na konkrétní komentář vytvoříte tak, že napíšete jeho číslo do hranatých závorek. Příklad: [1] na webu zobrazí odkaz na komentář číslo 1

Komentáře slouží ke zveřejnění vašeho názoru, děkujeme za vaše příspěvky. Jako provozovatelé této diskuse si vyhrazujeme právo na odstranění nevhodných komentářů.

Nahoru

Přihlásit

Přihlásit pomocí Facebooku

nebo e-mailem


Košík

Způsoby doručení

Doprava zdarma od 10 000 Kč

Nahrát fotku

Do fotosběrny Do galerie

Do fotosběrnyDo galerie

Používáme cookies, abychom Vám mohli nabídnout nejlepší možné služby na našich webových stránkách. Dozvědět se víc.
Souhlasím