Filmy a fotopapíry Polaroid 600, Polaroid Originals l-Type Polaroid