Firmware verze 2.0.8 pro Canon EOS 1D X Krátce

Firmware verze 2.0.8 pro Canon EOS 1D X

Luděk BouškaVydáno: 17. 9. 2015 v 12:16 • Rubrika: Krátce

Canon uvolnil novou verzi firmware pro svou vlajkovou loď EOS 1D X. Nový firmware opravuje chybu funkce tlačítka spouště při určitém uživatelském nastavení. Tato verze firmware obsahuje opravy a vylepšení, která byla uvedene v předchozích verzích, takže pokud jste svůj EOS 1D X ještě neaktualizovali, přečtěte si, co všechno se po aktualizaci na verzi 2.0.8 zlepší.

Verze firmwaru 2.0.8 pro Canon EOS 1D X zahrnuje následující opravy:

Obsahuje opravu jevu, ke kterému dochází, když je položka nabídky „Shutter button half-press“ (Namáčknuté tlačítko spouště) v možnosti „C.Fn5: Operation“ (C.Fn5: Činnost) > „Custom Controls Menu“ (Nabídka Zákaznické nastavení) nastavena pouze na zahájení měření. V závislosti na tom, kdy je tlačítko spouště namáčknuto, může být aktivováno automatické zaostřování.

Verze firmwaru 2.0.8 je určena pro fotoaparáty s verzí firmwaru 2.0.7 nebo starší. Pokud již fotoaparát disponuje verzí firmwaru 2.0.8, není nutné firmware aktualizovat. Aktualizace firmwaru trvá přibližně 7 minut.

Poznámky: 

  1. Po aktualizaci fotoaparátu EOS-1D X na verzi 2.0.8 nelze přejít zpět na předchozí verzi firmwaru (verzi 1.0.2 až 2.0.7).
  2. Po provedení aktualizace fotoaparátu EOS-1D X ze starších verzí firmwaru (verzí 1.0.2 až 1.2.4) na verzi 2.0.3 (nebo novější) doporučujeme používat nejnovější softwarové aplikace.*1 Některé starší verze těchto aplikací nepodporují funkce přidané novým firmwarem. 

    Nejnovější softwarové aplikace lze stáhnout z našich webových stránek. 
    *1: EOS Utility verze 2.13.30 nebo novější
    *1: Digital Photo Professional verze 3.13.50 nebo novější
  3. Spolu s vylepšením funkcí byl také aktualizován návod k použití. Prosíme uživatele, aby si stáhli nejnovější firmware a návod k použití. Nejnovější návod k použití si můžete stáhnout z webových stránek canon.cz.
  4. V důsledku této opravy nebudou fotoaparáty s firmwarem verze 2.0.7 (nebo novější) schopny načíst soubory nastavení fotoaparátu vytvořené ve fotoaparátech s firmwarem verze 2.0.3 (nebo starší). Pokud takovýto soubor potřebujete, vytvořte jej až po aktualizaci firmwaru na verzi 2.0.7 (nebo novější).

Historie předchozích aktualizací firmwaru

Vylepšení verze 2.0.7:

1. Přináší lepší kontrolu nad automatickým zaostřováním v režimu živého náhledu se širokoúhlým objektivem (s pevnou ohniskovou vzdáleností nebo zoomem).
2. Byl opraven jev, kdy se při snímání s dlouhou expozicí (v řádu několika minut) na pravém okraji pořízeného snímku (fotografie) objeví svislé čáry.
3. Byl opraven jev, kdy v režimu kontinuálního snímání při nastavení rychlosti závěrky delším než 1 sekunda nemusí automatický bracketing expozice (AEB) fungovat podle očekávání.
4. Byla vylepšena spolehlivost ovládacího mechanismu automatického nastavení stylu Picture Style.
5. Byl opraven jev, kdy ukazatel elektronického horizontu nefunguje správně.
6. Byl opraven jev, kdy se při použití funkce Save and read camera settings (Uložení a čtení nastavení fotoaparátu) neuloží data barevného prostoru vybraná v režimu Custom shooting mode (C1-C3) (Uživatelský režim snímání (C1–C3)). *
* V důsledku této opravy nebudou fotoaparáty s firmwarem verze 2.0.7 (nebo novější) schopny načíst soubory nastavení fotoaparátu vytvořené ve fotoaparátech s firmwarem verze 2.0.3 (nebo starší). Pokud takovýto soubor potřebujete, vytvořte jej až po aktualizaci firmwaru na verzi 2.0.7 (nebo novější).
7. Byly opraveny některé chybné položky nabídky v angličtině a ruštině.

Vylepšení verze 2.0.3:

1. Byl vylepšen výkon automatického zaostřování za slabého osvětlení při provádění zaostřování před snímáním v režimu inteligentního průběžného automatického zaostřování (AI Servo AF). Toto vylepšení vychází ze zdokonalení funkce sledování pro první snímek pořizovaný za slabého osvětlení. 
2. V této verzi byl zvýšen počet nastavení parametrů pro funkci automatického zaostřování „AI Servo AF 2nd image priority“ (Priorita 2. snímku AI Servo), aby bylo umožněno vylepšené sledování automatického zaostřování za slabého osvětlení nebo zachování stálé vysoké snímkové frekvence při kontinuálním snímání. 
3. Zvýšil se také počet parametrů pro funkci Acceleration/deceleration tracking (Zrychlení/zpomalení sledování) ve funkci AF Configuration Tool (Nástroj pro konfiguraci AF). 
4. Kompenzaci expozice lze provést při použití ruční expozice a automatickém nastavení citlivosti ISO.
5. Minimální rychlost závěrky pro automatické nastavení citlivosti ISO se zvýšila u rychlostí závěrky až do 1/8 000. 
6. Byla přidána nová funkce, která zajistí stálou expozici pomocí úpravy citlivosti ISO nebo rychlosti závěrky při ruční expozici, pokud dojde ke změně hodnoty clony při přibližování nebo výměně objektivů. 
7. K AF bodu na základě orientace byla přidána nová možnost umožňující přepnout při změně orientace pouze AF bod namísto přepnutí AF bodu i oblasti AF 
8. Byla přidána nová možnost, která umožní nadále používat dříve ručně vybraný AF bod jako počáteční AF bod při přepnutí na automatický výběr z 61 bodů. 
9. Za účelem vyšší flexibility byly přidány ovládací prvky automatického zaostřování a uživatelské nastavení pro funkci Exposure metering (Měření expozice). 
10. Došlo ke zvýšení počtu možností pro přepnutí ovládacích prvků mezi jednosnímkovým automatickým zaostřováním (One-Shot AF) a inteligentním průběžným automatickým zaostřováním (AI Servo AF). 
11. Byla přidána funkce umožňující přehrávání a prohlížení pouze chráněných snímků. 
12. Byl opraven jev, kdy může při nastavení položky Drive mode (Režim řízení) na možnost Single shooting (Jednotlivé snímky) a použití blesku (E-TTL) docházet k rušení vyvážení bílé způsobenému časováním uvolnění závěrky.

Vylepšení verze 1.2.4:

1. Vylepšuje rychlost dosažení zaostření fotoaparátu při použití pomocného světla AF blesku Canon Speedlite. 
2. Při aktivaci expozimetru snižuje dobu nutnou k zobrazení výsledku měření expozice na displeji LCD nebo v hledáčku.
3. Obsahuje opravu jevu, při kterém se zpráva „Caution 02“ (Varování 02) zbytečně zaznamená do registru stavů fotoaparátu. 
4. Obsahuje opravu jevu, při kterém dojde k pozastavení kontinuálního snímání při použití blesku Canon Speedlite. 
5. Obsahuje opravu jevu, při kterém se po vypnutí fotoaparátu nastavení zařízení GPS vrátí na výchozí nastavení, když je připojen přijímač GPS Canon GP-E1.
Poznámka:
* K tomuto jevu dochází pouze u firmwaru verze 1.2.1.
* Po změně nastavení zařízení GPS nezapomeňte fotoaparát vypnout ještě před vyjmutím baterie. Tím zajistíte, že nastavení zařízení GPS zůstanou ve fotoaparátu uložena. 

Vylepšení verze 1.2.1:

1. Byla přidána funkce pro deaktivaci tlačítka pro výběr velikosti snímku.
2. Obsahuje opravu jevu, při kterém za určitých podmínek fotografování dochází k výskytu chybových zpráv Err 70 a Err 80. 

Vylepšení verze 1.1.1:

1. Umožňuje použít středový AF bod k automatickému zaostřování, pokud je fotoaparát používán s kombinacemi objektivu a telekonvertoru, jejichž výsledná světelnost je f/8 (f/5,6 bez aktualizace firmwaru). 

* Podrobnější informace o kombinacích objektivu a fotoaparátu naleznete v části „Objektivy a použitelné AF body“ revidovaného návodu k použití. 2. Zajišťuje zobrazení informací v hledáčku (jako jsou rámečky AF, rastr atd.) červenou barvou při automatickém zaostřování v režimu inteligentního průběžného automatického zaostřování (AI Servo AF).
* Při fotografování v tmavých prostředích v režimu inteligentního průběžného automatického zaostřování (AI Servo AF) lze AF body snadno potvrdit. 
* V režimu inteligentního průběžného automatického zaostřování (AI Servo AF) bude hledáček osvětlen přerušovaně, nikoli nepřetržitě. 
3. Obsahuje opravu jevu, kdy hodnota naměřená snímačem automatické expozice byla nesprávná a pořízené snímky byly sytě černé v závislosti na načasování nasazení nebo sejmutí objektivu. 
4. Obsahuje opravu jevu, kdy se při fotografování s automatickým bracketingem expozice mohla objevit chybová zpráva Err 70. 
5. Obsahuje opravu chyb v nabídkách pro arabštinu. 
6. Obsahuje opravu jevu, kdy nebylo možné aktualizovat firmware objektivů normálním způsobem. 

Návod k použití byl revidován a je konzistentní se změnami popsanými ve výše uvedených bodech 1 a 2. Prosíme uživatele, aby si stáhli nejnovější firmware a návod k použití. Nejnovější návod k použití si můžete stáhnout z webových stránek canon.cz.

Vylepšení verze 1.0.6:

1. Obsahuje opravu jevu, při kterém není možné správně provést nastavení AF Microadjustment (Mikronastavení AF).
2. Obsahuje opravu jevu, při kterém mohou být snímky nepřesně zaostřeny při použití fotoaparátu s kombinací určitého objektivu*1) a telekonvertoru*2). 
*1) EF 70-200mm f/2.8L IS II USM nebo EF 200mm f/2L IS USM 
Při použití s telekonvertory 
*2) Extender EF 1.4x III nebo Extender EF 2x III 
3. Obsahuje opravu jevu, při kterém se na fotoaparátu zobrazí chybový kód Error 80 (Chyba 80), 
zapnete-li fotoaparát ve velmi tmavém prostředí (nebo je-li nasazena krytka objektivu nebo krytka těla).
4. Obsahuje opravu následujícího jevu: Při vložení dvou karet CF do fotoaparátu a nastavení metody záznamu [Record func+card/folder sel./Funk.zázn.+volba karty/složky] na možnost „Standard“ (Standardní) nebo „Auto switch card“ (Autom.přep. karty) a následném vyjmutí a opětovném vložení jedné z karet CF do slotu pro paměťové karty může dojít k přepnutí zvolené karty pro záznam a přehrávání snímků na druhou kartu CF.
5. Obsahuje opravu jevu, při kterém se hodnota nastavení AF microadjustment (Mikronastavení AF) nezobrazí správně v informacích EXIF pořízených snímků.
6. Hodnoty „O“ nebo „X“ signalizují, zda byly snímky správně přeneseny prostřednictvím protokolu FTP při použití bezdrátového přenašeče dat WFT-E6.Vložit nový komentář

: *

:

: *


Tip: odkaz na konkrétní komentář vytvoříte tak, že napíšete jeho číslo do hranatých závorek. Příklad: [1] na webu zobrazí odkaz na komentář číslo 1

Komentáře slouží ke zveřejnění vašeho názoru, děkujeme za vaše příspěvky. Jako provozovatelé této diskuse si vyhrazujeme právo na odstranění nevhodných komentářů.


Související články

Fotografie z galerie

Přejít do galerie

Související články

Nejbližší události

Nové recenze

Přihlásit

Přihlásit pomocí Facebooku

nebo e-mailem


Košík

Způsoby doručení

Doprava zdarma od 5 000 Kč

Nahrát fotku

Do fotosběrny Do galerie

Do fotosběrnyDo galerie

Používáme cookies, abychom Vám mohli nabídnout nejlepší možné služby na našich webových stránkách. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využíváním cookies a využití osobních údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a v reklamních sítích na dalších webech. Tyto souhlasy můžete kdykoliv změnit, vypnout nebo upravit v Nastavení soukromí, které otevřete kliknutím na odkaz níže.
Dozvědět se víc | Nastavení soukromí
Rozumím