Geometrie architektury

Soutěžní kolo na téma architektura patřilo v loňském roce k velmi oblíbeným a proto jsme se rozhodli ho letos zopakovat. Hlavním motivem listopadové soutěže by tedy měly být budovy, domy, hrady, zámky, věže a zkrátka stavby všeobecně. Kromě budov by měl být na snímcích také zachycen prvek geometrie, na kterém je mnoho budov založeno. Architektura je všeobecně technický žánr a hodnotit tedy budeme nejen nápad a zpracování ale i technickou kvalitu.