Magazín

Fotoporadna

Jak fotit digitální zrcadlovkou (DSLR) a bezzrcadlovkou: 23. díl - ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ EXTERNÍHO BLESKU

Martin LukešAktualizováno: 28. 11. 2023 v 11:04 • Rubrika: Fotoporadna

Jak fotit digitální zrcadlovkou (DSLR) a bezzrcadlovkou: 23. díl - ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ EXTERNÍHO BLESKU

V předchozích dílech našeho seriálu jsme zmínili hlavní výhody a některé režimy externího blesku a také byla řeč o tom, v čem se mohou jednotlivé blesky lišit. Jedna věc je ale teorie a technické parametry a druhou věcí je praxe, tedy reálné použití blesku. A přesně o tom bude řeč v pokračování tohoto seriálu.

Obsah

Spousta méně zkušených fotografů považuje fotografování s bleskem za nešvar, nebo dokonce nějaké zlo. A vlastně to i celkem chápu. Sám jsem měl k blesku podobný přístup a velmi dlouho jsem se mu bránil. Razil jsem teorii, že přirozené světlo je to nejlepší a jakékoliv umělé nasvícení fotografované scény jen zkazí přirozenou světelnou atmosféru. Dnes už bych se ale pod tento názor nepodepsal. Postupem času jsem dospěl k tomu, že externí blesk, je neuvěřitelný pomocník, bez kterého si dnes svou tvorbu jen těžko dovedu představit.

Možná se zeptáte, jak může dojít k tak radikální změně názoru. Je to jednoduché. Vše pramenilo z neznalosti dané problematiky a také z toho, že začínající fotograf neumí blesk správně použít. Výsledkem jsou často velmi nepřirozeně nasvícené fotografie a tak není divu, že se vám v této fázi vašeho fotografického vývoje může zdát, že je prostě lepší blesk vůbec nepoužívat.

Fotografie bez blesku a s bleskem
čas: 0,5s - clona: f5,6 - ISO 80 / čas: 1/160s - clona: f5,6 - ISO 80 + blesk o strop
foto: Martin Lukeš

Kdy se externí blesk nehodí

Před lety jsem překonal svůj odpor k bleskům, postupně jsem pronikal do jejich nastavení a výsledkem bylo to, že jsem si pořídil ve výprodeji hned 3 externí systémové blesky. Čím lépe jsem se naučil blesky nastavovat, tím více jsem propadal kouzlu jejich světla. Samozřejmě, že jsem si dobře vědom toho, že je spousta fotografických žánrů, kde použití blesku není vhodné, nebo je dokonce výslovně zakázané. Typickým příkladem jsou muzea, gaerie a obrazárny, kde se s bleskem fotografovat nesmí.

Blesk se ale nehodí ani při situacích, kde chcete být nenápadní, nebo nechcete rušit. Namátkou jde o fotografování divadla, koncertů vážné hudby, různých eventů a konferencí, konkrétních expozic v Zoologických zahradách, ale může jít také o fotografování zvířat ve volné přírodě. Blesk se až na výjimky nehodí ani pro další klasické žánry jako jsou krajiny, architektura, fotografování interiérů nebo street fotografie.

Použití blesku je také velmi nešťastné v situacích, kdy fotografujete přes sklo, nebo proti němu, či proti jiným lesklým plochám. Světlo se samozřejmě odrazí zpět do objektivu a na fotografiích tak často vzniknou přepálené odlesky, závoje, nebo jiné nešvary.

V některých situacích blesk použít nelze a je nutné pracovat s vyšší citlivostí (objekt za sklem)

Kdy se externí blesk hodí

Proti tomu stojí žánry, u kterých to často bez blesku nejde. Řeč je například o svatební fotografii, reportážích a dokumentárních záběrech na kratší a střední vzdálenost. Jsou to ale také portréty, glamour, fashion nebo fotografování aktů. Zrovna tak se blesky mohou používat při focení některých sportů, makra, ale samozřejmě také na fotografování jídla, produktové fotografie, zátiší nebo běžné rodinné momentky.

Před tím, než se blesk rozhodnete použít, proto doporučuji velmi pečlivě zvážit, zda je toto přidané světlo v dané situaci vhodné a zda fotografii skutečně prospěje. Pokud ne, tak bych se přiklonil k tomu dohnat chybějící světlo delším časem, nižším clonovým číslem, vyšší citlivostí, případně světelnějším objektivem nebo jiným světelným zdrojem. Která z těchto variant je tou nejlepší, se vždy odvíjí od konkrétní situace.

Rodinná fotografie s bleskem odraženým o strop
foto: Martin Lukeš

Nastavení blesku v režimu TTL

V jednom z minulých dílů už byla řeč o inteligentním režimu systémových blesků, ve kterém se jejich výkon nastavuje zcela automaticky. Tento režim je nazýván TTL (Through The Lens) jsou jím vybaveny všechny současné moderní blesky. Díky středovému kontaktu se, zjednodušeně řečeno, blesk velmi přesně domluví s fotoaparátem a intenzitu záblesku nastavuje na základě času, clony, citlivosti, ale také ohniskové vzdálenosti. Do vyhodnocení je také započítán monitorovací záblesk, který proběhne ještě před samotnou expozicí a na jehož základě může blesk velmi přesně nastavit optimální intenzitu záblesku.

Režim TTL na profesionálním blesku Nikon

Režim TTL funguje ve všech pokročilejších režimech fotoaparátu

P - V programové automatice fotoaparát nastavuje expoziční čas a clonu, fotograf si může nastavit citlivost ISO a blesk se v režimu TTL přizpůsobuje těmto hodnotám. Při použití blesku fotoaparát většinou zafixuje délku expozice na 1/60s, podobně jako je tomu při použití interního blesku.

S (Tv) - Při použití režimu preference času v kombinaci s režimem TTL fotograf nastavuje délku expozice a ISO a clona se dopočítává automaticky. Blesk se opět přizpůsobí těmto expozičním hodnotám. Nastavení délky expozice je ale podmíněno tzv. synchronizačnímu času. U většiny fotoaparátů se tato hodnota pohybuje kolem 1/180s - 1/250s. Kratší čas při použití externího blesku nastavit nelze, protože by délka zážehu výbojky nebyla synchronizována s lamelou mechanické závěrky. Na fotografii by byl vidět tmavý pruh, který by byl o to širší, o co kratší by byl nastavený čas. Tento efekt znají především studioví fotografové, kteří pracují se zábleskovými světly a omylem nastaví kratší expozici, než je synchro čas.

A (Av) - V preferenci clony fotoaparát dopočítává čas a režim TTL následně přizpůsobuje výkon blesku. Expoziční čas je obvykle nastavený na hodnotu 1/60s, podobně jako je tomu při použití interního blesku a stejně jako v režimu Programové automatiky. Tento čas je takový akorát, aby dokázal zmrazit pomalejší pohyb a samozřejmě, aby se dal udržet v ruce s kratším ohniskem, se kterým je blesk nejčastěji používán.

M - Manuální režim fotoaparátu pracuje s módem TTL blesku velmi obdobně jako obě z preferencí. Clonou si regulujete hloubku ostrosti, časem si řídíte rozmazání, nebo zmrazení pohybu a citlivostí si doženete chybějící přirozené světlo, případně jím násobíte výkon blesku. Režim TTL se postará o všechno ostatní a dopočítá velmi přesně výkon blesku. I v manuálním režimu jste omezení na synchronizační čas blesku, který standardním způsobem nelze překročit.

Fotografie pořízená jedním externím bleskem s odrazem o strop
foto: Martin Lukeš

Režim vysokorychlostní synchronizace

Existuje jeden způsob, jak použít kratší čas než 1/250s v kombinaci s externím bleskem a tím je využití režimu tzv. vysokorychlostní synchronizace. Tím jsou ale vybaveny pouze některé blesky a navíc musí tuto možnost podporovat také fotoaparát samotný. Při použití High Speed Synchro (HSS, nebo FP), nedojde během expozice k jednomu záblesku, ale blesk "blikne" několikrát. Všechny záblesky mají stejný výkon a následují v tak rychlém sledu, že to lidské oko ani nepostřehne. Máte pocit, jako kdyby se blesk rozsvítil jenom jednou.

Díky sérii záblesku dokáže blesk vysvítit i velmi krátké časy mechanické závěrky až do její krajní hodnoty, tedy i 1/8000s. Díky HSS se dají s bleskem zmrazit i ty nejrychlejší pohyby.


Fotografie přisvícená bleskem v režimu HSS
Foto: Dalibor Válek

Vysokorychlostní synchronizace se nepoužívá pouze při focení pohybu, ale také při fotografování na ostrém slunci při nízkém clonovém čísle. Typickým příkladem jsou portrétní fotografie, někde venku, kdy si fotograf nastaví malou clonu, pro malou hloubku ostrosti, čas se dopočítává a bleskem si potřebuje vykrýt například stíny v obličeji. Při otevřené cloně a ostrém slunci ale expozice vychází často kolem 1/1000s, nebo ještě kratší, a tak by blesk standardně vůbec nešel použít. Díky HSS, ale lze zkombinovat jak světlo externího blesku, tak i krátký čas závěrky.

Při použití této funkce ale mějte na paměti, že čím kratší čas použijete, tím více se sníží výkon blesku a tedy i jeho směrné číslo (GN).

Příklad snížení dosahu blesku při zkrácení délky expozice

  • 1/250s = GN 9,8m
  • 1/500s = GN 6,9m
  • 1/1000s = GN 4,9m
  • 1/2000s = GN 3,5m
  • 1/4000s = GN 2,5m


Fotografie pořízená jedním externím bleskem s odrazem o strop
foto: Martin Lukeš

Korekce zábleskové expozice

Přestože je systém TTL měření velmi přesný a vyhodnocuje výkon záblesku tak, aby byla výsledná fotografie akorát, tedy ani světlá, ani tmavá, může mít fotograf mnohdy jiný záměr. V některých situacích by chtěl do fotografie dostat světla více, nebo méně. V takových chvílích se hodí velmi praktická funkce korekce zábleskové expozice. Jde vlastně o obdobu klasické korekce expozice, kterou je vybaven snad každý fotoaparát.

Ta funguje na principu toho, že posunutím expozimetru do plusu nebo do mínusu, hýbete jednou z expozičních hodnot, čímž fotoaparát posbírá více, či méně světla a výsledkem je světlejší, nebo tmavší snímek. V prioritě clony se posunem expozimetru zkracuje nebo prodlužuje čas, v prioritě času se otevírá, či zavírá clona a v manuálním režimu korekce expozice nefunguje, protože jsou obě expoziční hodnoty nastaveny na pevno ručně. Jedinou výjimkou je manuálním režim v kombinaci s automatickou citlivostí. Pak se posunem expozimetru zvyšuje nebo snižuje ISO.

Korekce zábleskové expozice proti tomu nehýbe s žádnou expoziční hodnotou fotoaparátu, ale čistě výkonem blesku. Běžné blesky mají rozsah posunu v rozmezí +3 / -3 a každý krok je ještě rozdělen na třetiny. K dispozici je tedy možnost přidat, nebo ubrat výkon blesku o 9 třetinek.

https://cdn.megapixel.cz/gallery/w1024h1024/5/1585.jpg?v=1553684186 | Pavel Snoha, Portréty | MegapixelFotografie pořízená jedním externím bleskem s odrazem o strop
foto: Pavel Snoha / Madame au chapeau

V podstatě jde o stejnou funkci, kterou disponuje většina interních blesků fotoaparátu, a o níž už jsme psali v jednom z minulých dílů seriálu.

Kdybych tedy shrnul princip TTL režimu, tak si fotograf zvolí, zda bude fotit v preferenci času, clony, nebo na plný manuál a nastavení výkonu blesku bude provedeno automaticky. Pokud chcete silnější, nebo slabší záblesk, než je pomyslná EXPOZICE 0, pak můžete použít korekci zábleskové expozice. V případě potřeby zkrátit čas expozice z důvodu zmrazení pohybu, nebo při použití otevřené clony, lze využit funkci vysokorychlostní synchronizace blesku (HSS / FP). Díky ní nejsou omezeny krátké časy expozice, ale snižuje se výkon blesku a s ním i jeho směrné číslo.

V dalším části této kapitoly o nastavení externích blesků bude řeč o manuálním režimu a také o tom, jak se dá využít blesk jako světlo hlavní i jako sekundární, tedy doplňkové.

Fotografie s bleskem a na denní světlo
čas: 1/60s - clona: f3,5 - ISO 50 + blesk o strop / čas: 1/15s - clona: f3,5 - ISO 50
foto: Martin Lukeš


Titulní foto: Tomáš Mikula / OnLocation - Summer guitar
Jo ty letní večery, bylo už celkem šero, ale pokud máte pár Speedlightů tak letní atmosféra vznikne hned.

Hlavní světlo Blesk Canon Speedlight + Softbox 80x80cm
Obrysové světlo: Blesk Canon Speedlight s oranžovým filtrem

Další díly seriálu - Jak fotit digitální zrcadlovkou (DSLR) a bezzrcadlovkou:

 

Sdílet na


Komentáře k článku

Martin Lukeš

Reaguje na (2) | Dobrý den, díky za připomínku. Této technice se věnujeme hned v dalším déle našeho seriálu :)

https://www.megapixel.cz/jak-fotit-digitalni-zrcadlovkou-dslr-a-bezzrcadlovkou-24-dil-manualni-nastaveni-externiho-blesku

3

Prodejce Megapixel.cz, Martin Lukeš, 12. 4. 2021 |Reagovat

M

Možná, že jsem nečetl dostatečně pozorně, ale mnohdy dává výrazně lepší výsledky odraz od zdi.

2

Milan, 12. 4. 2021 |Reagovat

Dagm. a Drah. Dlouhých

Moc pěkně napsáno v dané velikosti souboru! Úvod článku přesně sedí, je to trefa do černého! Blesk a zrcadlovka jsou někdy propojeny tak nepochopitelně pro neznalé, že mnohdy končí ve skříni a nebo v bazaru, a zde jde jen o lenosti se pídit, více číst, více se dovědět. Tato sféra focení s bleskem, mě osobně byla jaksi taxi nepochopitelná, ale je to jen o pochopení a pak je to velmi snadné a jednoduché. Děkuji p. Lukeši, hezky nafocené a pěkně napsané!

1

Dagm. a Drah. Dlouhých, 30. 9. 2020 |Reagovat

Chráněno pomocí reCAPTCHA Tyto stránky jsou chráněny pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajůsmluvní podmínky společnosti Google.