Jiný kraj, jiný mrav

Léto, prázdniny, dovolené, sluníčko, pohoda a k tomu všemu patří neodmyslitelně nejrůznější výlety, treky, výpravy a všeobecně cestování. Vždyť kdo by rád neobjevoval a nepoznával všechna ta krásná místa co jich po světě, ale i u nás je. A tak se přímo nabízí věnovat srpnové kolo naší soutěže právě tomuto tématu. Fotografie nemusí být pořízeny zrovna na nějaké exotické destinaci, ale měli by zachycovat místní kulturu, sociální, společenský, nebo politický poměr, zvyk nebo obyčej. Nejde tedy o to vyfotit nejhezčí krajinku, ale zprostředkovat život v daném místě.