Udržitelný e-shop

V roce 2023 získala firma Megapixel zelené logo „Udržitelný e-shop”. Potvrdila tak svůj dlouhodobý zájem o udržitelnost, která prolíná do mnoha úrovní jejího provozu. Toto ocenění totiž hodnotí jak odpovědný přístup k životnímu prostředí, tak například i přístup k zákazníkům a zaměstnancům.

Udržitelnost v každé oblasti

Udržitelný provoz podniků i e-shopů je velkým společenským tématem, stejně jako otázka, jak jej přesně definovat a hodnotit. Proto spoluprací společností Heureka, Visa, Komerční banka a Asociace společenské odpovědnosti vznikl projekt Udržitelné značky, který zjednodušuje zákazníkům orientaci mezi udržitelnými podniky a zároveň poskytuje podnikům určitý návod, jak se v tomto tématu orientovat.

Co je tedy pro obdržení tohoto ocenění zásadní?

 • Odpovědný přístup k životnímu prostředí

  Balení produktů, doprava a spotřeba energií a vody.

 • Péče o zaměstnance

  Od mezd, přes genderově rovnocenné ohodnocení až po začleňování znevýhodněných skupin.

 • Přehled o dodavatelích

  Znalost celého dodavatelského řetězce a nastavení férových cen.

 • Odpovědný přístup k zákazníkům

  Ochrana osobních údajů a transparentní poskytování informací.

 • Transparentní řízení společnosti

  Přístup k informacím, protikorupční opatření, etický kodex, nastavení veřejně prospěšných cílů.

 • Podpora komunity

  Spolupráce v oblasti udržitelnosti a dobrovolná činnost přispívající k řešení environmentálních nebo sociálních problémů.