Profil lektora

Petr Kačírek

Petr Kačírek je filmař a fotograf. Studoval elektrotechniku a poté v ateliérech Divadelního mananažerství a jevištní technologie (BcA.) a Audiovizuální tvorby a divadla (MgA.) na JAMU v Brně. Absolvoval roční stáž na lublaňské Academy of Theatre, Radio, Film and Television. Pro Českou televizi vytvořil scénáře dokumentárních filmů (Malý velký třesk, Jednou týdně naplno).Absolvoval pracovní stáže v Českých centrech v Berlíně a New Yorku. Jako kameraman, střihač i režisér vytvořil řadu krátkých a středně dlouhých fikčních i non-fikčních filmů. Jako pedagog filmové tvorby působil na Katedře mediálních studií a žurnalistiky FSS MUNI v Brně, Střední škole uměleckomanažerské a řadě institucí v ČR i zahraničí.

V Megapixelu vedu tyto kurzy

Prohlédnout kurz

Petr Kačírek