Magazín

Produktové aktuality

Nová pravidla pro létání s drony od 31. 12. 2020

Tom KalousAktualizováno: 30. 12. 2020 v 20:45 • Rubrika: Produktové aktuality

Nová pravidla pro létání s drony od 31. 12. 2020

Možná jste v roce 2020 zaregistrovali různé spekulace a teorie o nových pravidlech pro létání s drony. Úřad pro civilní letectví vydal nové regule a pravidla pro provoz bezpilotních letadel neboli dronů. Přinášíme vám krátký přehled, co budete muset splňovat, abyste s dronem mohli vůbec vzlétnout.

Obsah

Od 31. 12. 2020 přecházejí v platnost nová pravidla regulující provoz bezpilotních letadel, neboli dronů. Tato nová pravidla se týkají všech typů dronů, včetně leteckých modelů. Budou platná v celé evropské unii stejně, takže při cestování nebude tak těžké studovat tamní vyhlášky a předpisy.

1. Registrace na Úřadu pro civilní letectví

Velkou změnou oproti současnému stavu je povinnost registrace provozovatele dronů, které mají hmotnost vyšší než 250 g nebo nesou kameru či jiný snímač schopný zachycení osobních údajů. Povinnou registraci tedy budete muset provést i v případě, že vlastníte DJI Mini (DJI Mini 2), který váží pouhých 249 g, ale má kameru.

Neregistruje se jednotlivý dron, ale jeho provozovatel (zpravidla jím bude vlastník dronu). Pro provozovatele mladší 18 let provede registraci jejich jménem zákonný zástupce. Registrujte se online na webových stránkách https://dron.caa.cz/, které spravuje Úřad pro civilní letectví. Na stránkách vyplníte základní informace o sobě jako o fyzické nebo právnické osobě a dále kontaktní email a telefonní číslo. Následně obdržíte registrační číslo, kterým musí být označen každý dron provozovatele podléhající registraci.

2. Online test pilota dronu

Všichni piloti dronů, mimo těch, kteří budou létat s velmi lehkými drony s označením třídy C0, musí také projít registrací a povinným výcvikem a složit online zkoušku teoretických znalostí. Pojmem výcvik se rozumí seznámení se s pravidly a dostupnými informačními materiály, které jsou a budou dostupné a postupně doplňované na webu: https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/.


Otázky pokrývají témata důležitá pro bezpečné provádění letů, jakými jsou např. bezpečnost létání, vzdušný prostor, provozní postupy, předpisy a pravidla týkající se letectví apod. Je proto vhodné se seznámit nejen s obecnými informacemi, ale i s pravidly uvedenými v odkazovaných právních předpisech. I tato zkouška se skládá prostřednictvím online nástroje na webu: https://dron.caa.cz/.

Pro splnění testu je nutné správně odpovědět na 30 otázek z celkových 40 a odpovídá se zaškrtávacím systémem ABCD. Pokud se vám to nepovede, nezoufejte, máte neomezený počet pokusů.

Po úspěšné registraci získáte 12místné identifikační číslo, kterým označíte všechny své bezpilotní systémy. Dron přitom půjde koupit i bez registrace, provozovat ho ale bude moci pouze registrovaný provozovatel. Jeho minimální věk je přitom nově stanoven na 16 let.

3. Členové klubů Svazu modelářů České republiky (SMČR)

A) Pro členy klubů SMČR pro provozování leteckých modelů s hmotností vyšší než 250 g, které nenesou kameru nebo jiný senzor schopný jakkoliv zachycovat osobní údaje, platí odlišný režim v souladu s „Deklarací o provozu modelů letadel“ – jsou zahrnuti do Hromadné registrace provozovatelů bezpilotních prostředků v rámci SMČR dle podmínek stanovených pro SMČR. Další podrobnosti najdete na webových stránkách Klubu leteckých modelářů (KLEM) SMČR: https://svazmodelaru.cz/klem/.

B) Pro provozování dronů nesoucích kameru nebo jiný senzor schopný jakkoliv zachycovat osobní údaje je i pro členy klubů SMČR vyžadována individuální registrace provozovatele a pilota dronu

Další informace:

https://letejtezodpovedne.cz/
https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/
https://svazmodelaru.cz/klem/2020/12/02/deklarace-o-provozu-modelu-letadel/

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 ze dne 12. března 2019 o bezpilotních systémech a o provozovatelích bezpilotních systémů ze třetích zemí. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1560844212742&uri=CELEX:32019R0945

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1560266370703&uri=CELEX:32019R0947

Sdílet na


Komentáře k článku

Chráněno pomocí reCAPTCHA Tyto stránky jsou chráněny pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajůsmluvní podmínky společnosti Google.