Ochrana osobních údajů

Změny nastavení se projeví pouze pro prohlížeč a zařízení, které právě používáte. Pokud si založíte účet, toto nastavení se aplikuje vždy, když se přihlásíte.

Souhlas se zasíláním newsletterů

Souhlasy s personalizací reklam a analýze pomocí cookies

Toto nastavení ovlivní zobrazení cen na celém e-shopu a měnu ve které bude objednávka fakturována.

Ochrana osobních údajů

Dovolte, abychom Vás informovali o ochraně Vašich osobních údajů, zejména v souvislosti s Vámi uzavřenou kupní smlouvu. Ochrana Vašeho soukromí a Vašich údajů je pro nás zcela zásadní, a proto dbáme jak na bezpečnost našich interních systémů, tak na výběr našich partnerů, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “Nařízení GDPR”).

Kdo je správcem Vašich osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je MEGAPIXEL s.r.o., se sídlem Komunardů 1584/42, Praha 7 - Holešovice, Česká republika. Naše IČO je 25431927 a jsme zapsáni v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142989.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Pro uzavření obchodní smlouvy  zpracováváme Vaše osobní údaje, např. jméno, příjmení, adresu bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu a v případě výkupu zboží případně, financování vašeho nákupu skrz společnost HomeCredit a.s., i druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti;. Jedná se o nezbytné identifikační a kontaktní údaje.

Jako primární identifikační údaj je pro nás vždy e-mailová adresa.

Kdykoli navštívíte naše webové stránky, zaznamenávají se z bezpečnostních důvodů na náš server identifikační data (například IP adresa) a další informace (datum, čas, zhlédnutá stránka).

Naše stránky používají cookies, které Vám mohou ulehčit další použití našich internetových služeb. Tyto údaje používáme výhradně ke statistickým účelům a zaručujeme Vaši naprostou  anonymitu. Pro zablokování cookies vyberte ve svém internetovém prohlížeči příslušnou volbu (nejčastěji v záložce Nastavení -> Soukromí). Po této blokaci nebudete moci využít některých funkcí našich stránek.

Kdo má přístup k údajům

V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány firmou MEGAPIXEL a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s MEGAPIXEL.

MEGAPIXEL dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který má k osobním údajům v rámci spolupráce s firmou MEGAPIXEL přístup. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi největší zpracovatele, které MEGAPIXEL využívá, patří (data jim jsou předává jen v případech kdy to je nutné):

 • PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany, IČO: 25194798
 • PeckaDesign, s.r.o., Purkyňova 1773/2, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 26266644
 • ABRA Software a.s., Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 25097563
 • GoodData s.r.o., Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 27729095
 • Seznam Sklik (Seznam.cz, a.s.), Radlická 3294/10, Praha 5, 150 00, IČO: 26168685
 • Google, Google Analytics (Google Czech Republic, s.r.o.), Stroupežnického 3191/17, Praha 5,  150 00, IČO: 27604977
 • Home Credit a.s., Nové sady 996/25, Brno, 602 00, IČO: 26978636
 • ERV Evropská pojišťovna, a. s., Křižíkova 237/36a, Praha 8, 186 00, IČO: 49240196
 • Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha, IČO: 02387727
 • Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko
 • Targito (VIVmail.cz s.r.o.), Jungmannovo náměstí 753/18, Praha 1 110 00, IČO: 28445937
 • Global Payments s.r.o., V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 04235452
 • agentura KOFEIN s.r.o., Chrudimská 2526/2a, 130 00 Praha 3, IČO:  03055540
 • Twisto payments a.s., Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1,  IČO: 01615165
 • PICTOPRINT s.r.o., Osiková 2644/3, 130 00 Praha 3, IČO: 06352341

Jaké jsou účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje potřebujeme pro splnění naší právní povinnosti při uzavření kupní smlouvy a dalších příbuzných služeb (registrace uživatele, rezervace zboží, registrace uživatelů na kurzy, výkup zboží). Vaše osobní údaje dále můžeme zpracovávat například pro sledování marketingových analýz, nebo zasílání newsletterů.

Měření zákaznické spokojenosti

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků naším interním systémem, případně i v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Remarketing

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od společností Seznam.cz, a.s., Google Czech Republic, s.r.o., Facebook Ireland Limited.  Ty nám umožňují ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamních sítích těchto společností.

Co když osobní údaje odmítnete poskytnout

Když odmítnete osobní údaje poskytnout, nemůžeme bohužel uzavřít kupní smlouvu, provést výkup vašeho použitého zboží do bazaru nebo Vás například registrovat na kurz.

Po jako dobu osobní údaje zpracováváme

Jsme oprávněni uchovávat Vaše osobní údaje po dobu 5 let, poté jsou Vaše osobní údaje zlikvidovány. Některé osobní údaje jsou uchovávány také na základě zákonných archivačních povinností, zejména dle daňových a účetních předpisů, kde je lhůta 10 let.

Jaká jsou Vaše práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na MEGAPIXEL a požadovat:

 • Informace ohledně osobních údajů, které MEGAPIXEL zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo MEGAPIXEL. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.

 • Přístup k údajům, které jste poskytli MEGAPIXEL, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám MEGAPIXEL potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.

 • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může MEGAPIXEL správně vyřídit Vaši objednávku.

 • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že MEGAPIXEL zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.

 • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již MEGAPIXEL nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek MEGAPIXEL Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.

 • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od MEGAPIXEL k jinému subjektu, kdy MEGAPIXEL předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

Dále mohou zákazníci MEGAPIXEL vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě MEGAPIXEL neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně vašich práv se na nás obraťte na kontaktech níže.

Bezpečnost

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, ukládáme na servery našeho interního systému a e-shopu. Přijali jsme technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat na e-shopu www.megapixel.cz pomocí HTTPS protokolu a zabezpečili vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany MEGAPIXEL pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

Ukládání hesel
Hesla všech uživatelů jsou vždy ukládána tak, aby nebylo možné jejich odhalení. Dodržují se aktuální standardy platné pro ukládání hesel. Hesla uživatelů nejsou tedy nikde uložena v originální podobě, ale jsou "zahashována". Od října 2017 se využívá pro uložení hashovací funkce bcrypt (nová a zadaná hesla v bcrypt, starší hesla v bcrypt + osolené sha1). Do té doby se využívala sha1 s náhodnou unikátní solí pro každé heslo.

Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na MEGAPIXEL e-mailem na adresu gdpr@megapixel.cz, nebo doporučeným dopisem na adresu  MEGAPIXEL, s.r.o., GDPR, Komunardů 1584/42, Praha 7 - Holešovice, 170 00, Česká republika.