Prodej fotografií z galerie

Tato sekce je společná pro oba typy prémiových účtů “Nadšenec” a “Profesionál”.

1) Nastavení fotografie k prodeji

Při nahrání fotografie do galerie lze nastavit, zda je určená k prodeji.

  1. Pokud máte aktivní prémiový profil, na stránce nahrání fotografie do galerie se uživateli zobrazí možnost nastavit fotografii k prodeji. Po jejím nahrání do galerie se provede kontrola kvality souboru pro tisk. Pokud není dostatečně kvalitní, není možné v nahrávání pokračovat.
  2. Po nahrání fotografie je možné ji k prodeji nastavit také ve formuláři editace fotografie. Volba se nachází na konci formuláře u tlačítka “Nahrát fotografii” Zde se znovu provádí kontrola tiskové kvality a pokud fotografie nesplňuje, není možné formulář uložit.

2) Nastavení již nahrané fotografie

Nastavení již nahrané fotografie se provádí na jejím detailu v sekci webu "Moje galerie".

  1. Na detailu vlastní fotografie je v pravé části pod fotografií tlačítko “Nabídněte svou fotografii k prodeji” a otevře se okno pro nastavení fotografie pro tisk.
  2. Pokud je základní zdrojová fotografie pro tisk dostatečně kvalitní, je potřeba vybrat možnost “Fotografii je možné zakoupit” a potvrdit její autorství. Následné možnosti je potřeba uložit kliknutím na tlačítko.
  3. Pokud fotografie není dostatečně kvalitě, v okně se zobrazí informace s požadavky na minimální tiskovou grafiku a fotografie není možné pro tisk nastavit. V okně se nachází volba pro nahrání souboru v nové kvalitě, po jeho nahrání se provede kontrola tiskové kvality a pokud je vše v pořádku postupujte dále podle předchozího kroku 2
  4. Po nastavení se fotografie se bude zobrazovat v sekci “Fotografie k prodeji” a uživatelům v galerii se zobrazí tlačítko pro její zakoupení.
 

3) Minimální velikost fotografie k prodeji

Upozornění: Fotografii, která nesplňuje minimální požadavky na tiskovou kvalitu, není možné nastavit k prodeji.

Abychom mohli fotografii nabídnout k prodeji, musí mít dostatečné tiskové rozlišení. Minimální rozměry pro tisk musí být 4134×2953 px.

 

4) Vyplacení provize za prodej fotografií

Vyplacení provize se řídí příslušným odstavcem v Podmínkách pro affiliate partnery. Uživatelé profilu Nadšenec mohou naspořené prostředky za prodej fotografií využívat k nákupu zboží a služeb přes e-shop www.megapixel.cz, uživatelé profilu Profesionál mohou nad to požádat o vyplacení na svůj účet. Částka použitá pro nákup zboží je vždy navýšena o 5%!
Nezapomeňte si před ukončením zkušební nebo placené verze (vždy za předpokladu, že neplánujete zakoupit placený profil i pro další období) vydělané provize převést na Konto MEGAPIXEL.

Oba dva profily získají bonus 5% k naspořené částce v případě jejího vyžití pro nákup zboží a služeb na www.megapixel.cz.

Aktuální obchodní podmínky, které se týkají prodeje fotografií najdete v Obchodních podmínkách galerie.

 

5) Statistika prodeje

Statistika prodeje fotografií se nachází v uživatelské účtu v sekci “Prémiové profily” - kategorie “Affiliate”, kde jsou k dispozici všechny statistiky affiliate účtu prémiových profilů.

Upozornění: Provize za prodej se započítává po 14 dnech ode dne uskutečnění nákupu.