Všechny objednávky nad 500 Kč doručíme zdarma! Naše prodejny jsou otevřené jen pro výdej internetových objednávek.

ROK S MEGAPIXELEM soutěžní podmínky

D


I. Obecná ustanovení

 

Organizátorem fotografické soutěže (dále jen „soutěž“) je společnost MEGAPIXEL s.r.o. (dále jen „organizátor“).

 


II. Průběh soutěže

Soutěž proběhne v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 na www.megapixel.cz/galerie. Postupně budou v Galerii zveřejňována jednotlivá témata platná vždy na daný měsíc. Autoři nejlepších fotografií, videí a grafických prací obdrží po vyhodnocení měsíčního kola soutěže body, které se jim budou sčítat do celkového ročního skóre v soutěži.

Podmínkou účasti v soutěži je  registrace v Galerii, nahraní minimálně jedné soutěžní fotografie, videa a grafické prace, která koresponduje s daných měsíčním tématem a její označení jako soutěžní.

Každý účastník může do soutěže přihlásit maximálně 5 fotografií, videí a grafických prací v jednom měsíčním kole. Jednu fotografii, video a grafickou práci nelze přihlásit vícekrát.


III. Hodnocení fotografií a videí a určení vítěze

Fotografie, videa a grafické práce budou hodnotit měsíčně, ale pouze pokud se soutěže v každé dané kategorii - foto, video a grafika zúčastní více než 5 soutěžících.

1.Členové Galerie - zvolí prostřednictvím parametru atraktivity (procentuální ohodnocení fotografie, videa a grafické práce) 1 nejlepší fotografii, video a grafickou práci . Autoři nejlépe hodnocených fotografií, videí a grafických prací od 1.až 50. pořadí získají body do svého celkového skóre.

Hodnocení soutěžních fotografií a grafických prací  je anonymní. U snímků a grafických prací, které budou přihlášeny do soutěže, se v jejím průběhu nebude zobrazovat jejich autor. Soutěžící nesmí v popisu fotografie a grafické práce, ani v komentářích prozradit svojí totožnost. Stejně tak ostatní soutěžící, kteří znají autora fotografie nebo grafické práce, na něho nesmí odkazovat, ani jinak upozorňovat, a to po celou dobu soutěže. Porušení těchto pravidel, ať už autorem, nebo ostatními členy Galerie, může být potrestáno jejich vyloučením ze soutěže, případně z Galerie.

Hodnocení videí je z technických důvodů neanonymní. Videa nesmí obsahovat reklamu a jejich délka je omezena na max. 5 minut.

2.Odborná porota - vybere 3 nejlepší fotografie, videa a grafické práce dle svého hodnocení.  Autoři nejlépe hodnocených fotografií, videí a grafických prací odbornou porotou od 1. až 50. pořadí (nezávisle na hodnocení členů Galerie) získají body do svého celkového skóre.

Vyhodnocení soutěže proběhne v druhé polovině následujícího měsíce a bude zveřejněno v Magazínu Megapixel (www.megapixel.cz/magazin).

Roční vyhodnocení soutěže:

V lednu 2020 proběhne vyhodnocení 3 nejlepších fotografů, grafiků a video makerů soutěže na základě přidělení bodů v měsíčních kolech. Dále proběhne vyhodnocení fotografů, grafiků a video makerů zvolených členy Galerie.


IV. Ceny

Aktuální seznam cen je vždy uveden na stránkách soutěže.


V. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje souhlas s jejími pravidly. Uživatel musí být zároveň majitelem autorských práv k přihlašovaným fotografiím, videím a grafickým pracem, nebo musí mít souhlas majitele či vykonavatele autorských práv díla. Fotografie, videa a grafické práce musí vyhovovat etickým normám a zákonům naší republiky. Za obsah snímku, grafické práce či videa a dodržení platných práv souvisejících se snímkem, grafickou prací či videem plně ručí uživatel, který fotografii, video nebo grafickou praci přihlásil. Organizátor soutěže ani vydavatel neodpovídají za jakékoli porušení autorských a dalších práv soutěžícími.

Uživatel dává přihlášením fotografie, videa a grafické práce souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, pro účely správce a zadavatele webu a současně souhlasí se zveřejněním svých nahraných fotografií, videí a grafických prací na stránce www.megapixel.cz.

Autor fotografie, videa a grafické práce dále vložením na server provozovatele uděluje provozovateli, tedy společnosti MEGAPIXEL s.r.o. nevýhradní bezúplatnou licenci k využití všech takovýchto informací jakýmkoliv způsobem, zejména v prezentaci prodávaných produktů provozovatele a k jakýmkoliv jiným marketingovým účelům, jako je zařazení fotografie, grafické práce či videa a jiných informací do Newsletterů apod. Licence se uděluje v územně a množstevně (co do počtu užití) neomezeném rozsahu na dobu autorskoprávní ochrany díla.


V/a. Práva třetích osob

Fotografie, video a grafická práce musí mít jasná autorská práva, musí mít tedy prokazatelné autorství dotyčného, zasílajícího autora. Dále soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií, videí a grafických prací od osob, které jsou případně zachyceny na fotografiích, videí ch a grafických pracích nebo jejichž osobnostních práv by se mohly fotografie, videa a grafické práce  dotýkat.

Soutěžící musí mít řádně vypořádána práva třetích osob, tedy osob zobrazených a musí to v případě potřeby doložit místopřísežným prohlášením.


VI. Mazání soutěžních fotografií

Pokud autor označí některou svou fotografii, video a grafickou práci jako soutěžní a ta bude zařazena do soutěže, nemůže ji zpětně smazat a to ani po 30 dnech, což je lhůta po, které jdou mazat nesoutěžní fotografie, videa a grafické práce.


 VII. Závěrečná ustanovení

Organizátor si vyhrazuje právo odstranit z webu fotografii, video a grafickkou práci i bez udání důvodu, zejména pokud by fotografie, video a grafická práce byla v rozporu se zákony ČR, dobrými mravy nebo nesplňovala pravidla webu.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo změnit její pravidla. Ceny nejsou soudně vymahatelné a jsou nevyměnitelné.

Nejčastější dotazy týkající se provozu Galerie a soutěže, naleznete na strance FAQ - Galerie

 

 

Přihlásit

Košík

Způsoby doručení

  • Denní doručení PPL 129 Kč
  • Kurýr Messenger od 249 Kč
  • Osobní odběr v Zásilkovně 99 Kč
  • Osobní odběr (Praha, Brno, Ostrava) Zdarma

Doprava zdarma od 500 Kč

Kontakt

Nahrát

Tento web používá pro analýzu návštěvnosti a personalizaci reklam soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace | Nastavení soukromí
Rozumím