Jak fotit zátiší

Fotografické zátiší anglicky „still life“, neboli klidný život, si vzalo základy z velmi starého žánru výtvarného. Kořeny této malířské disciplíny sahají až k počátkům lidské civilizace. Již v hrobkách pocházející z období starého Egypta, byly nalezeny malby znázorňující mísy s ovocem a jinými potravinami. Tehdy se věřilo, že se namalované jídlo promění ve skutečné a nasytí po smrti zemřelého.

Tipy Jak fotit zátiší

Tipy Jak fotit zátiší

Obsah

Podobné obrazy nalezneme i později ve středověku a renesanci, kde bylo zátiší vyobrazováno i takovými výtvarnými mistry jako byl Giotto di Bondone, Albrecht Dürer, nebo Leonardo da Vinci. Tehdy šlo především o studie ovoce, rostlin a živočichů. V 16. století umělečtí malíři vyobrazovali hmyz, rostliny a exotické ovoce a ve století sedmnáctém se jejich pozornost soustředila především na aranžované scény, ve kterých byly uspořádány rekvizity jako květiny, vázy, mísy, ovoce, mince, hodiny, obrazy, svíčky, hudební nástroje a další.


Joseph Nicéphore Niepce / Prostřený stůl, 1829

S nástupem vynálezu fotografie tedy na přelomu 30. a 40. let devatenáctého století se stalo zátiší také velmi oblíbený fotografickým žánrem. Vycházelo to v podstatě i z technických možností tehdejší fotografické technicky, která se hodila spíše na statické záběry v interiérech, nebo improvizovaných fotografických studiích. První fotografové v podstatě čerpali inspiraci z obrazů a kreseb. Jedna z vůbec nejstarších dochovaných fotografií, přesněji řečeno daguerrotypií pochází z roku 1829 a zachycuje Prostřený stůl. Jejím autorem není nikdo jiný než jeden ze samotných otců fotografického vynálezu Joseph Nicéphore Niepce. Ze stejného období pochází také snímek Zátiší interiéru z kabinetu kuriozit z roku 1837, jejímž autorem byl samotný Louis Jacques Mandé Daguerre.


Louis Jacques Mandé Daguerre / Zátiší z ateliéru kabinetu kuriozit. 1837

Rozdělení typů zátiší

Prvním variantou je zátiší klasické. Jde o záměrně naaranžovanou kompozici dvou a více objektů, které jsou uspořádány tak, aby působily vzájemně harmonicky. Většinou se u něj používá klidné pozadí, které zbytečně nepoutá pozornost a neruší celkovou scénu.

Další je zátiší moderní/věcné, které využívá především moderní kompoziční postupy a techniky.

Zátiší symbolické zachycuje takové předměty, které mají určitý symbolický význam. Může jít například o lebku, přesýpací hodiny, nebo svíčku.

Posledním základním typem je zátiší nalezené. V tomto případě jde o zachycení náhodně uskupených předmětů do kterého fotograf zasahoval minimálně, nebo vůbec.

Technika


Zátiší patří k žánrům, u kterých je kladen velký důraz na detail, tedy i obrazovou kvalitu, celkovou kompozici, nasvícení jednotlivých objektů a v neposlední radě na celkovou atmosféru záběru. Tak jako u většiny fotografických žánrů platí i u zátiší základní fotografické pravidlo. Autor by se sám sebe měl před samotným vyfocením scény zeptat, proč chce záběr vyfotit, komu bude fotografie určena a v neposlední řadě v jaké kvalitě chce snímek pořídit. Na základě poslední otázky by měl správně vyhodnotit jakou nejlepší techniku a postup pro samotnou expozici použije. Nejslavnější fotografové zátiší z poloviny 19. století, ke kterým patřil mimo jiné, Josef Sudek používali ke své práci velkoformátové kamery. Ty měli pro daný žánr nepřekonatelné možnosti a dnešní digitální kompakty ani běžné zrcadlovky se jim bohužel zatím v tomto směru, na rozdíl od jiných fotografických témat, nemohou rovnat. Neznamená to ale, že se rodinným kompaktem,nebo zrcadlovkou střední třídy nedá                                                                                    Josef Sudek / Poslední růže, 1956
zátiší vyfotografovat. Tak to určitě
není. Pokud si chcete vyfotografovat nějaké zajímavé zátiší pouze sami pro sebe, nebo pro své okolí a nepředpokládáte, že by se fotografie tiskla na větší formát než běžná pohlednice (10x15cm), pak vám v podstatě stačí obyčejný kompakt, ultrazoom, nebo elektronická zrcadlovka (EVF). V případě že byste se chtěli snímkem nějak prezentovat, bylo by vhodnější zvolit pokročilejší techniku, jakou je kompakt s výměnným objektivem, nebo digitální zrcadlovka. Díky většímu snímači těchto fotoaparátů má výsledná fotografie větší dynamický rozsah, dokáže zachytit mnohem více tónu světel a stínů a také vykreslit mnohem jemnější detaily. Jestli chcete dosáhnout maximální obrazové kvality, pak je vhodné použít pevný objektiv. Ty mají většinou lepší světelnost, mnohem lepší optické vlastnosti a tím pádem i lepší kresbu. Zátiší se dá ale fotografovat i objektivem s proměnným ohniskem, typu zoom. Vždy záleží na daných možnostech fotografa. Nezbytnou pomůckou pro fotografování zátiší je stativ. Díky němu můžeme pracovat s libovolným nastavením času a clony a nejsme vázaní na nízkou clonu a vysokou hodnotou ISO při špatném světle, ani na krátké expoziční časy, které jsme schopni udržet z ruky. Stativ se hodí v podstatě i na další statické žánry, ke kterým patří například krajina, interiér, architektura nebo produktová, nebo portrétní fotografie.


Martin Lukeš / Zatiší s doutníkem a hodinami, 2006 (Sony W100 / 1/250s / f2.8 / ISO 250)

Když už je řeč o stativu, neměli byste zapomenout na čtyři základní pravidla spojené s jeho použitím.

1. Spoušť fotoaparátu nemačkat přímo, ale použít kabelovou spoušť, nebo bezdrátové dálkové ovládání. Kdo nevlastní tuto pomůcku, dá se použít i časová samospoušť. I drobné rozechvění fotoaparátu způsobené zmáčknutím spouště může mít za následek rozechvění přístroje a následně jemné rozmazání fotografie.

2. Před fotografováním vypnout stabilizátor. A to jak optický objektivu, tak mechanický snímače a o elektronickém samozřejmě ani nemluvě. Pohyblivé prvky stabilizátoru, mohou vykazovat během expozice činnost a výsledek je stejný jako kdyby se při fotografování chvěl stativ. Výsledkem je opět rozmazaná fotografie, nebo zdvojený obraz na ní.

3. Vždy fotografovat na nejnižší citlivost. V případě že používáte stativ, není nutné zkracovat délku expozice. Vysoké ISO by navíc fotografii poznamenalo vyšší hladinou šumu, což by mělo z následek ztrátu kresby, dynamického rozsahu a především detailů fotografie.

4. Zkušenější fotografové navíc u zrcadlovek používají režim předsklopení zrcátka. Při jeho pohybu totiž v přístroji dochází k nárazu zrcátka o doraz, což může znovu způsobit rozechvění přístroje.

Stativ má ale při fotografování zátiší ještě jednu funkci. Díky němu si můžete scénu zafixovat scénu vůči fotoaparát a následně provádět drobné úpravy ať už aranžováním scény, nebo změnou nastavení a vyladění správné expozice, bez toho aniž by došlo ke změně kompozice. Při zvláště složitém světle lze navíc díky stativu využít techniku HDR, tedy poskládání výsledné fotografie z více stejných záběru, s různým posunem expozice.


Philippe de Champaigne / Zátiší s lebkou, cca 1671


Postup

Zátiší stejně jako většina fotografických žánrů se nejlépe fotí s přednastavením clonového čísla. Díky němu si můžeme podle potřeby korigovat hloubku ostrosti. Natavení lze provést v režimu M (Manuál), kde přednastavíme clonu a časem doladíme správnou expozici, nebo v režimu A/Av (Preference clony). V tomto případě nastavíme potřebné clonové číslo, čas se dopočítá automaticky a kompenzací expozice (+/-) případně doladíme rozložení světel a stínů. Zkušenější fotografové mohou ještě zvolit některý ze způsobů měření expozice, například bodové, nebo se zdůrazněným středem, ale podle mého názoru je lepší expozici doladit pomocí zmiňované kompenzace.

Světlo

Jedním z nejdůležitějších prvků zátiší a to jak na klasických obrazech, tak na fotografii bylo vždycky správné nasvícení scény. Všeobecná poučka o tom jak správně zátiší nasvítit bohužel neexistuje. K nasvícení se dá použít jeden, dva, nebo více světelných zdrojů. Použít se dá jak světlo denní, tak světlo umělé, pracovat můžeme se světlem přímým, nebo odraženým a samozřejmě lze použít jak světlo stále, tak světlo zábleskové. Vybrat tedy vhodné nasvícení a zvolit správnou intenzitu není tedy nic jednoduchého. Osobně bych doporučil pracovat nejprve s těmi nejjednoduššími možnostmi a postupně k tomu přibírat i složitější techniky. Jako základní světelný zdroj může sloužit obyčejné okno, ze kterého dopadá na scénu denní světlo. To lze částečně směrovat a korigovat odraznými deskami, které pomohou vysvítit i temnější místa zátiší. Jako odraznou desku lze použít zrcátko, lesklou folii, nebo v podstatě obyčejný kurz tvrdšího bílého papíru.

V případě že nemůžeme pracovat s denním světlem, můžeme si scénu nasvítit lampičkou, nebo jiným umělým světelným zdrojem. Vhodné jsou například nejrůznější diodové makro světla, nebo lze použít například klasickou žárovkovou nebo diodovou turistickou čelovou lampu.


Martin Lukeš / rekonsrukce zátiší podle fotografie Josefa Sudka

Jako světelný zdroj lze použít také světlo fotografického blesku. S vestavěným bleskem se bohužel zátiší moc dobře nasvítit nedá hlavně z důvodu přímého směru světla, které navíc nelze moc dobře regulovat. Vhodnější jsou externí blesky, u kterých lze vyklopit hlava a záblesk odrazit o stěnu nebo o strop a navíc je lze odpalovat na dálku. K tomu složí bezdrátové odpalovače, kabely a některé přístroje umí odpálit blesk na dálku přímo, bez použití dalších doplňku. Zkušenější fotografové používají k nasvícení dokonce několik externích zdrojů, nebo ateliérových zábleskových jednotek. Díky tomu mohou velmi dobře rozložit světlo na scéně a každou scénu si nasvítit zvlášť podle potřeby. Pro tyto účely se dají také velmi dobře použít sady makro blesků.

Umělecký žánr zátiší je dnes bohužel velmi opomíjený. Většina současných fotoaparátů dává i naprostým amatérům v podstatě neomezené možnosti a hledat kouzlo ve statické aranžované scéně se tak bohužel trochu vytrácí. Bez velké praxe dnes můžete fotografovat dynamické scény jako je sport, divadlo koncerty, reportáže a další témata, na které se v době kinofilmu troufli jen ty nejostřílenější a nejzkušenější profesionálové. Na druhou stranu právě na zátiší se může fotograf velmi dobře naučit citu pro kompozici, detail, dále získá zkušenosti se čtením světla a osvojí si také určitou fotografickou trpělivost, která se určitě v praxi hodí. Navíc z klasického zátiší v podstatě vychází i mnoho současných komerčních žánrů jako je například reklamní a produktová fotografie, nebo fotografování jídla.

Každý kdo se rozhodně věnovat tomuto trochu nadneseně řečeno „ušlechtilému žánru“ brzy objeví krásu v naprosto obyčejných věcech, kterými mohou být například okoralé ovocem, nebo oschlá skýva chleba. A naučit se hledat krásu i ve zdánlivě banálních věcech je přece jedna z věcí, o kterou nás vynález fotografie obohacuje.

Nejlepší fotky z galerie

Kurzy a workshopy 3

Radíme s výběrem

Užitečné nástroje

Poraďte se s experty

Poraďte se s experty

Fotografické zátiší anglicky „still life“, neboli klidný život, si vzalo základy z velmi starého žánru výtvarného. Kořeny této malířské disciplíny sahají až k počátkům lidské civilizace. Již v hrobkách pocházející z období starého Egypta, byly nalezeny malby znázorňující mísy s ovocem a jinými potravinami. Tehdy se věřilo, že se namalované jídlo promění ve skutečné a nasytí po smrti zemřelého.

Zeptejte se našich expertů v poradně

V pracovní dny odpovíme do několika hodin

Položit dotaz

Volejte
775 229 973

Jsme tady pro vás v po–pá 9–18 hod.

Zavolat

Něco vás pálí?
Poradíme vám hned

Jsme tady pro vás v po–pá 9–18 hod.

Spustit live chat

Náš expert je tady pro vás

Komentáře

Vladimír Brabec

Reaguje na (6) | Reaguje na (8) | díky za reakce, vzhledem k tomu, že reakce přišla za cca měsíc, tak jsem měl dostatek času zjistit, že to jedno opravdu není a tedy beru zpět. Máte oba dva pravdu.

10

Vladimír Brabec, 11. 03. 2014 |Reagovat

Martin Lukeš

Reaguje na (5) | Zrovna ořezový ráměček editoivat jde. Otevřete si záložku MOJE GALERIE a u každého snímku je tlačítko editovat. Přes ten se dostanete na editaci, kde pousnete rámeček a dole potvrdíte tlačítkem uložit. Změna se projeví po znovunačetní stránky CTRL+F5.

9

Prodejce Megapixel.cz, Martin Lukeš, 09. 03. 2014 |Reagovat

Martin Lukeš

Reaguje na (4) | Jedno to skutečně není. Je to stejné jako kdybyste šel s manželkou do kina na romantickou komedii a vyklubal by se z toho brutální horor. Taky byste asi neobstál s tím, že je vlastně jedno jaké to má zařazení, hlavně že to bylo dobře natočené. Klasické žánry mají svá pravdila a ty musí být dodrženy, zvláště pokud jde o soutěž. Asi bych se nepřel u dokumentu a reportáže, kde je hranice mězi žánry velmi tenká, ale zákoutí a zátiší je stejné asi jako hodinky a holinky ;)

8

Prodejce Megapixel.cz, Martin Lukeš, 09. 03. 2014 |Reagovat

Martin Lukeš

Reaguje na (3) | Zatiší je scéna, která je složena z běžných věcí. Může jít o zátiší nalezené, nebo aranžované. Zákoutí je detail půdy, sklepa, uličky atd.

7

Prodejce Megapixel.cz, Martin Lukeš, 09. 03. 2014 |Reagovat

Jaroslav Orlík

Reaguje na (4) | Ne, rozhodně to není jedno. Zátiší je zátiší a zákoutí je zákoutí. Hard rock je hard rock, rockabilly je rockabilly. Pro normálního fotografa, který si fotografuje jen pro radost, to jedno být může. Ale pro vzdělaného fotografa, který je, díky svým znalostem, posoudit fotografii, to jedno být nemůže. Kdybych na Váš názor přistoupil, musel bych pak přistoupit i na názor, že je jedno, zda při operaci použijete trokar nebo skalpel, neboť to jsou oba chirurgické nástroje.

6

Jaroslav Orlík, 08. 03. 2014 |Reagovat

Petr Bulín

Rád bych věděl, zda je možné editovat již vloženou fotografii do galerie.Na př. jiný výřez pomocí posuvného rámečku. Pokud to jde, tak jak se vytvořený řez ukládá. Děkuji za odpověď.
S pozdravem
Petr Bulín

5

Petr Bulín, 04. 03. 2014 |Reagovat

Vladimír Brabec

Reaguje na (3) | není to tak trochu jedno? Osobně mi to přijde jako když se v hudbě škatulkuje třeba rock na hard rock, glam rock, rockabilly atd. Pro někoho možná životně důležité, pro mě, pokud se to dá poslouchat, tak je to pořád dobrá hudba ;).

4

Vladimír Brabec, 06. 02. 2014 |Reagovat

Milan Prucek

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na základní otázku, kterou vídávám, jak na stránkách megapixelu tak i na stránkách photoextraktu, a vlastně je vyřčena i v tématu zátiší,(aby jsme si nepletli zákoutí se zátiším, při vkládání fotek do soutěže) a tou otázkou je rozpor mezi zátiším a zákoutím.
Je tady spousty fotografií, kde jsou rozepře mezi těmito dvěma žánry. Mohl bych dostat nějakou univerzální poučku,abych se této rozepři v budoucnu mohl vyhnout, kdy už je vlastně zátiší považováno za zákoutí a naopak.??
Děkuji za odpověď.

3

Milan Prucek, 02. 02. 2014 |Reagovat

Martin Lukeš

Reaguje na (1) | Dobrý den,ano má.

2

Prodejce Megapixel.cz, Martin Lukeš, 27. 01. 2014 |Reagovat

Jaroslav Fišera

Mám dotaz jestli má D 90tka funkci předsklopení zrcátka?Díky za info J.Fišera

1

Jaroslav Fišera, 23. 12. 2013 |Reagovat

Chráněno pomocí reCAPTCHA Tyto stránky jsou chráněny pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajůsmluvní podmínky společnosti Google.