Souhlas pro marketingové účely

Vážená paní, Vážený pane,

ve jménu společnosti Megapixel, s.r.o. (dále jen „správce“), se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 142989, Vás žádáme, o udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely a pro účely zařazení mého profilu do Galerie. Údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují jméno, příjmení 
(u podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo), kontaktní údaje (emailová adresa, telefon, korespondenční adresa), transakční údaje, specifické údaje (např. GPS) k vloženým fotografiím, informace ze záznamů telefonních hovorů nebo jiné interakce mezi Vámi a námi. Jde o údaje, které získáváme přímo od Vás nebo od spolupracujících třetích stran. Jsem si vědom/a toho, že tímto uděluji svůj souhlas k tomu, že jiní uživatelé Galerie budou mít přístup k některým mým osobním údajům (jméno, příjmení).
Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu 
čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Účelem zpracování osobních údajů se rozumí nabídka produktů a služeb poskytovaných firmou Megapixel, s.r.o. a spolupracujícími třetími stranami, a to i prostřednictvím elektronických kanálů, dále marketingové zpracování, analýzy a profilování s cílem přizpůsobit naši nabídku Vaším potřebám 
a zkvalitnit poskytované služby.

Samotnému použití informací předchází jejich zpracování, jedná se zejména o tzv. marketingové zpracování dat. Pod tím si můžete představit statistické a matematické analýzy s cílem získat vhled do chování klienta, 
různé profilování a segmentaci klienta, reporting.

Regulace ochrany osobních údajů umožňuje, aby správce pověřil zpracováním osobních údajů zpracovatele. Zpracovatelem osobních údajů je každý subjekt, který na základní pověření či zmocnění správcem zpracovává osobní údaje.

 

Mezi nejvýznamnější zpracovatele osobních údajů pro marketingové účely, patří:

PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany, IČO: 25194798
PeckaDesign, s.r.o., Purkyňova 1773/2, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 26266644
ABRA Software a.s., Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 25097563
GoodData s.r.o., Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 27729095
Seznam Sklik (Seznam.cz, a.s.), Radlická 3294/10, Praha 5, 150 00, IČO: 26168685
Google, Google Analytics (Google Czech Republic, s.r.o.), Stroupežnického 3191/17, Praha 5, 150 00, IČO: 27604977
Home Credit a.s., Nové sady 996/25, Brno, 602 00, IČO: 26978636
ERV Evropská pojišťovna, a. s., Křižíkova 237/36a, Praha 8, 186 00, IČO: 49240196
Twisto payments a.s., Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1,  IČO: 01615165
Hotjar, ST Julians, STJ 1000, Malta
Global Payments s.r.o., V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 04235452
Targito (VIVmail.cz s.r.o.), Jungmannovo náměstí 753/18, Praha 1 110 00, IČO: 28445937
Global Payments s.r.o., V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 04235452
agentura KOFEIN s.r.o., Chrudimská 2526/2a,  130 00 Praha 3, IČO:  03055540

 

 Výše uvedené osobní údaje mohou být zpracovány jak manuálně, tak automatizovaně a budou zpracovány výlučně k shora vyjmenovaným účelům a nebudou předávány dalším osobám (mimo výjimky stanovené výše), ani nebudou umožněny k nahlédnutí jakýmkoli jiným příjemcům osobních údajů.

 

Společnost Megapixel bude osobní údaje zpracovávat po dobu 5 let od jeho udělení. Při dalšími využití služeb Galerie (vložení dalších fotografií) se tento souhlas prodlužuje. Po skončení platnosti a účinnosti souhlasu budou Vaše osobní údaje vymazány.

 

Souhlas je dobrovolný, proto v každém okamžiku máte právo na opravu a výmaz osobních údajů, jakožto i právo na omezení zpracování osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování nebo podat stížnost 
u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
Stejně tak máte právo kdykoliv své údaje v databázi zkontrolovat nebo požádat firmu Megapixel, aby Vám je vydal ve strojově čitelném formátu. Tuto žádost žádost adresujte na emailovou adresu gdpr@megapixel.cz anebo písemně na sídlo firmy Megapixel, s.r.o. (Komunardů 1584/42, Praha 7, 170 00).

 

Tímto uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů.