Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nebo prostřednictvím kamenných prodejen prodávajícího.

Obecná ustanovení

Prodávající je obchodní společnost MEGAPIXEL s. r. o. , Komunardů 1584/42, 170 00, Praha 7, IČO: 25431927, DIČ: CZ25431927, zapsáno Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142989 (dále jen „prodávající").

Zákazník (dále jen „spotřebitel" nebo také „kupující“) je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Zákazník, který není Spotřebitel, je podnikatel (dále jen „podnikatel"). Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.megapixel.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Kupující převzetím zboží od prodávajícího, nebo převzetím od přepravce souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Obchodní podmínky a reklamační řád lze stáhnout v tisknutelné formě zde a jsou dostupné k nahlédnutí v provozovnách firmy MEGAPIXEL s.r.o.

Ochrana osobních údajů

MEGAPIXEL s.r.o. chrání vaše osobní údaje využitím moderních, zabezpečovacích technologií před neoprávněným přístupem.

Konkrétní popis zpracování vašich osobních údajů máme popsaný v samostatném dokumentu Ochrana osobních údajů.

Naše kompletní obchodní podmínky, ke stažení: 

Odstoupení od kupní smlouvy a Reklamační formulář ke stažení: