Age Management

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a jeho účelem je vytvořit systém řízení lidských zdrojů s ohledem na věk a životní fázi zaměstnance, podpořit motivaci pro sdílení znalostí a dovedností napříč generacemi a vytvořit základ pro systematický rozvoj a vzdělávání zaměstnanců.

Projekt: Age management ve společnosti MEGAPIXEL s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_035/0001916

Termín realizace: od 1. 11. 2023 – 31. 10. 2025

Cíl projektu: Cílem projektu je zavedení prvků Age managementu do řízení společnosti. Mezi hlavní aktivity patří nastavení strategie a zavedení nastaveného akčního plánu do praxe, osobní přístup k jednotlivým specifikám skupin v rámci společnosti.

Klíčové aktivity v projektu:

  • práce interního týmu
  • vzdělávací skupinové kurzy (motivace zaměstnanců, mezigenerační komunikace, týmová spolupráce)
  • individuální koučink pro management (osobní rozvoj)
  • přednášky na témata zdravý životní styl, prevence syndromu vyhoření, civilizačních chorob
  • nákup ergonomických pomůcek

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Na kvalitě našich služeb a zákaznického servisu nám nesmírně záleží, a proto se pro vás neustále zlepšujeme a rozvíjíme své znalosti. Díky tomu se můžete na prodejnách i v on-line chatu bavit s profíky ve svém oboru.