Svatební fotografie

Svatební fotografie je velmi významnou a také velmi ceněnou disciplínou. Svatbu bez fotografa si lze představit asi jen těžko, podobně jako bez snubních prstýnků, rozbitého talíře a opilého strýčka z druhého kolene. Po dlouhém váhání jsme se rozuhodli zařadit i toto téma poprvé do naší soutěže. Přesto, že je tento žánr doménou spíše svatebních fotografů, věříme že mnozí z vás se nějaké svatby z fotoaparáte zúčastnili aniž byste byli zrovna za hlavního fotografa. Do soutěže tedy bereme i tyto snímky, stejně jako fotografie aranžované, pokud na nich bude prokazatelný náznak svatební tématiky. Garantem soutěže bude profesionální svatební top fotograf Petr Gebauer, takže přípravu ani realizaci rozhodně nepodceňte.